09.01.2018 Starost: 5 let

KOEFICIENTI RAZVITOSTI OBČIN V LETIH 2018 IN 2019

Ljubljana, 9. 1. 2017 - S strani Ministrstva za finance smo prejeli dopis v katerem nas seznanjajo, da so bili na podlagi Uredbe o metodologiji za določitev razvitosti občin določeni koeficienti razvitosti občin za leti 2018 in 2019.


Koeficienti so razvidni iz tabele, ki je priloga dopisu, kateri je na voljo TU.

* * *


< OMEJITEV REDNEGA LETNEGA DOPUSTA