07.01.2022 Starost: 1 let

KOEFICIENT RAZVITOSTI OBČIN ZA LETI 2022 IN 2023

Ljubljana, 7. 1. 2022 - Ministrstvo za finance je na podlagi Uredbe o metodologiji za določitev razvitosti občin za leti 2022 in 2023 določilo koeficiente razvitosti občin.


Uredba o metodologiji za določitev razvitosti občin za leti 2022 in 2023 je objavljena v Uradnem listu RS, št. 208/2021, ki je izšel 30. 12. 2021, začela pa je veljati s 1. 1. 2022.

Na osnovi Uredbe je Ministrstvo za finance določilo koeficiente razvitosti posamezne občine in na podlagi teh je določen tudi odstotek sofinanciranja investicij iz državnega proračuna (24. člen ZFO-1).

Tabela s koeficienti razvitosti občin za leti 2022 in 2023 je na voljo TU.

* * *


< SPREMEMBE NA PODROČJU NAPOTITVE V KARANTENO ZARADI TIKA Z OKUŽENO OSEBO S COVID-19