09.09.2014 Starost: 6 let

KOALICIJSKI SPORAZUM NAPOVEDUJE REFORMO LOKALNE SAMOUPRAVE

Ljubljana, 9. 9. 2014 - Stranke SMC, DeSUS in SD so včeraj podpisale Koalicijski sporazum o sodelovanju v Vladi Republike Slovenije za mandatno obdobje 2014-2018. Z novo vlado bomo dobili 14 ministrov in dva ministra brez resorja.


Med drugim se obetata reformi teritorialne organizacije državne uprave in lokalne samouprave, razmislili pa bodo o možnosti odpoklica županov. Koalicijski sporazum določa, da bo ob reformi teritorialne organizacije državne uprave potekala tudi reforma lokalne samouprave. Moč in znanje bodo usmerili v povezovanje ali v združevanje občin ter njihovo medsebojno sodelovanje.

Ob tem že za prvo polovico mandata napovedujejo pripravo strategije razvoja lokalne samouprave, za pripravo katere so že bila sprejeta izhodišča. Strategija mora tudi odgovoriti na vsa ključna vprašanja v zvezi z ustanovitvijo pokrajin, poudarek pa mora biti na združevanju občin in reformi sistema financiranja občin, navaja sporazum.

Napovedujejo tudi podporo občinam, med drugim pri črpanju evropskih sredstev, za povezavo med državo in občinami pa se obeta tudi nova institucionalna rešitev. Po ukinitvi službe vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko je komunikacija državnega z lokalnim nivojem namreč razpeta med številna ministrstva, kar je resna ovira za učinkovito skupno reševanje problemov oz. izzivov, piše v sporazumu.

Strokovno bodo preučili tudi možnosti za uveljavitev instituta odpoklica župana in občinskih svetnikov, saj "dogajanja v zadnjih nekaj letih, ki so povezana predvsem z vprašanji osebne integritete nosilcev županske funkcije, nemočjo nadzornih institucij za hitro ukrepanje ter z neuresničenimi pričakovanji volivcev kažejo, da je treba oblikovati pravne podlage za predčasni odpoklic župana". Sistem odpoklica mora biti pravno korekten in varen pred zlorabami.

S koalicijskim sporazumom stranke prihodnje vlade sicer načrtujejo devet prioritetnih projektov. Ti so: prenova stavb v državni, občinski in zasebni lasti; poenostavitev sistema javnih naročil in vzpostavitev Agencije za javna naročila; zelena proračunska in davčna reforma; združitev upravljanja in vodenja informacijsko-komunikacijske tehnologije celotne javne uprave; uvedba davčnih blagajn; projekt Vse na enem Mestu; vzpostavitev sistema kriznega upravljanja in vodenja med ministrstvi; sistemsko razdolževanje in koordinacija prestrukturiranja podjetij; spodbujanje socialnega podjetništva.

Več si lahko preberete TU.

* * *

 < POZIV ZA VNOS KADROVSKIH NAČRTOV ZA LETI 2014 IN 2015 V APLIKACIJO