07.07.2008 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

KAKO UČINKOVITEJE ČRPATI EU SREDSTVA

Ljubljana, 7. 7. 2008 - Združenje občin Slovenije, Služba Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko ter Evropski center d.o.o. vas jutri, 8. 7. 2008, vabijo predstavitev »Kako učinkoviteje črpati sredstva (najpogostejše napake občin pri črpanju in predstavitev nekaterih za občine zanimivih projektov)«, ki bo potekala na Občini Lukovica s pričetkom ob 10.00.


Vlada RS je lani sprejela nacionalne podlage za črpanje sredstev evropskih strukturnih skladov v programskem obdobju 2007 – 2013. Gre za tri bistvene programske dokumente, in sicer:
Nacionalni strateški referenčni okvir 2007-2013, kot akcijski načrt Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 in določa, kako bo Slovenija dosegala svoje strateške cilje in usmeritve
Operativni program razvoja človeških virov 2007-2013, kot program koriščenja sredstev Evropskega socialnega sklada
Operativni razvojni program za krepitev regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, kot program koriščenja sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Na seminarju, ki bo potekal od 10.00 do predvidoma 13.15, bodo strokovnjaki predstavili načine, kako pripravite dober projekt, na podlagi katerega boste lahko učinkovito črpali razpoložljiva sredstva. Spregovorili pa bodo tudi o najpogostejših težavah, s katerimi se občine srečujejo pri posameznih vrstah razpisov.

Lokacija: Kulturni dom Janeza Kersnika, Stari trg 1, Lukovica


< LETA 2009 V SLOVENIJI 15 REGIJSKIH CENTROV ZA RAVNANJE Z ODPADKI