19.11.2008 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

KAKO NAJ OBČINE RAVNAJO PRI POJAVU NARAVNIH NESREČ

Ljubljana, 19. 11. 2008 - Danes poteka v Lukovici seminar z naslovom "Ravnanje občin ob pojavu naravnih nesreč", ki se ga udeležuje 110 predstavnikov občin.


 

Seminar smo pripravili z namenom, da bi občinam v primerih, ko pride do naravne nesreče vsaj malo olajšali delo, da bi imeli neke enotne informacije na koga in kam se obrniti ter kako hitreje in učinkoviteje ukrepati.

 

Seminar poteka po sledečem programu:

1) 10:00 – 11:20 Predstavitev postopka ocenjevanja škode, tako na kmetijskih pridelkih in stvareh ter postopka ocenjevanja. Seznanitev z zakonodajo in predstavitev aplikacije za ocenjevanje škode; Ana Jakšič, Uprava RS za zaščito in reševanje

2) 11:20 – 11.30: Odmor

3) 11.30 – 12.50 Odločitev o uporabi sredstev za odpravo posledic škode na stvareh in postopek zagotavljanja ter dodeljevanja sredstev za obnovo stvari v lasti oseb javnega prava; Ervin Vivoda, Jurij Rupnik, Ministrstvo za okolje in prostor

4) 12.50 – 13.00: Odmor

5) 13.00 – 13.45: Odločitev o uporabi sredstev za odpravo posledic škode v kmetijstvu in predstavitev vsebine programa odprave posledic škode v kmetijstvu. Majda Zavšek – Urbančič, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

6) 13. 45 – 14. 15: Kdo so bili upravičenci in kakšna je bila višina dodeljenih sredstev za odpravo posledic škode v kmetijstvu ter kako je potekal postopek dodelitve sredstev in obveznosti upravičencev. Seznanitev in predstavitev poteka sofinanciranja zavarovalnih premij kmetijske proizvodnje. Suzana Brežnik, Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja

 

* * *


< POSOČJE BOGATEJŠE ZA CENTER ZA LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV