31.07.2019 Starost: 206 dni

KAJ PRINAŠA NOVA FORMULA O IZRAČUNU POVPREČNINE, KI JO PREDLAGA VLADA - izračun po občinah

Ljubljana, 31.7.2019 - Na Združenje občin Slovenije smo v okviru medresorskega usklajevanja s strani MJU prejeli v pregled dva predloga zakonov (novelo Zakona o financiranju občin in Zakon o znižanju stroškov občin). Na oba zakona smo podali pripombe.


V Zakonu o financiranju občin se med drugim spreminja tudi formula za izračun povprečnine. Ker na MJU kljub našim pozivom niso pripravili  izračunov  smo jih pripravili na ZOS. Izračuni pokažejo, da je pri predlogu sprememb formule, ob enaki višini povprečnine, za nekaj več kot 11 mio EUR prerazporeditev med občinami. Absurdno in absolutno nesprejemljivo je prelivanje denarja iz občin z največ cestami in ki so najredkeje poseljene katere so praviloma najmanjše in najšibkejše na najmočnejše in največje občine !! Povprečnina se zmanjšuje 150 občinam in največ dodaja najmočnejšim mestnim občinam (več kot 8 mio EUR od 11 mio prerazporeditev).
Poizkus oziroma predlog je popolnoma neprimeren in nesprejemljiv.

Pri noveli zakona o znižanju stroškov občin pa smo med drugim opozorili na napačen izračun finančnih posledic.
Zakon o zmanjšanju stroškov občin torej  posega na področje šestih zakonov, ki so bila obravnavana v okviru dela Vladne delovne skupine za znižanje stroškov občin. Gre za prvi sklop zakonov, ki se spreminjajo z namenom, da bi občinam že z letom 2020 prinesli prihranke oz. bi se jih administrativno razbremenilo. Ta namen ministrstva pozdravljamo, vendar smo pri obravnavi predloga zakona ugotovili, da ocenjeni prihranki občin ne držijo, in sicer predvsem na področju družinskega pomočnika, kjer ocenjujemo, da bo prihranek manjši za slabo polovico od predvidenega. Podatki o stroških storitve so po nam znanih podatkih vzeti iz poročil občin o izdatkih proračuna za storitev družinski pomočnik, kar pa za izračun prihrankov ni ustrezno. Prav tako pa velja omeniti, da bomo o prihranku iz naslova družinskega pomočnika na strani občin lahko govorili šele po letu 2022, saj zakon šele s tem letom predvideva spremembe na zadevnem področju. Ti stroški morajo biti občinam do takrat priznani v okviru povprečnine. V številkah to pomeni, da so zmanjšanja stroškov občinam v 2020 in 2021 v višini 24,7 mio EUR ter v 2022 v višini 27 mio EUR.


V nadaljevanju Vam posredujemo izračun povprečnine po novem predlogu, kjer lahko vidite kaj pomenijo spremembe za vašo občino.

Veseli bomo vašega odziva.

Initiates file downloadPripombe na ZFO

Initiates file downloadPripombe na znižanje stroškov

Initiates file downloadRazlika povprečnine po predlogu novele 2019


< PREDSEDSTVO ZOS S STRANI DRŽAVE PRIČAKUJE KRITJE DEJANSKIH STROŠKOV OBČIN IN NE POVPREČNIH V ZADNJIH ŠTIRIH LETIH