15.07.2016 Starost: 7 let

KAJ PREDLOG ZAKONA O DOHODNINI POMENI ZA OBČINE?

Ljubljana, 15.7.2016- Združenje občin Slovenije je opozorilo Ministrstvo za finance na finančne posledice predloga novele Zakona o dohodnini na prihodke občinskih proračunov. Čaka občine cca.60 milijonov izpada prihodkov?


Na ZOS smo v pregled prejeli Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini.

V pozivu, ki smo ga pripravili za MF smo opozorili na oceno finančnih posledic predloga zakona, ki je, kot je praksa pri večini predlagane zakonodaje, pomanjkljiva, saj opredeljuje finančne posledice le za državni proračun, ne pa tudi za občinske proračune, kar bi, glede na to, da je 54 % prihodkov iz naslova dohodnine vir financiranja občin, tudi pričakovali.

Zastavlja se vprašanje, kakšen bo vpliv spremembe Zakona o dohodnini, torej zmanjšanje prihodkov iz naslova dohodnine, na sistem financiranje občin. Bo država cca. 60 milijonov evrov izpada prihodkov občin nadomestila s finančno izravnavo?

Pričakujemo in pozivamo, da Ministrstvo za finance še pred zaključkom javne obravnave pojasni finančne posledice predloga novele Zakona o dohodnini na prihodke občinskih proračunov in na sam sistem financiranja občin. Šele potem se bo Združenje občin Slovenije lahko opredelilo do predloga zakona.

V skladu z navedenim in z dejstvom, da je čas, ko večina uslužbencev občin in strokovnih sodelavcev združenja koristi dopust, smo Ministrstvo tudi opozarili, da je rok za pripravo pripomb bistveno prekratek za celovito preučitev zakona, zato smo jih pozvali, da se rok za pripombe podaljša do konca avgusta 2016.


< POZIV MINISTRSTVU ZA JAVNO UPRAVO ZA PRIPRAVO PODATKOV O DEJANSKIH UČINKIH VARČEVALNIH UKREPOV