11.06.2014 Starost: 8 let

KAJ BO S SREDSTVI OBČIN ZA SOFINANCIRANJE INVESTICIJ, BO ODLOČALA VLADA

Ljubljana, 11. 6. 2014 - Združenje občin Slovenije pristojni ministrstvi in Vlado RS že od začetka leta poziva, da občinam dodeli sredstva za sofinanciranje investicij. Finančni minister dr. Uroš Čufer in minister za notranje zadeve dr. Gregor Virant sta se dogovorila, da se bo zadeva reševala na ravni Vlade RS.


Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 v 47. členu določa višino sredstev za sofinanciranje investicij iz 21. člena ZFO-1 v višini 2 % skupne primerne porabe občin.

 

Nesprejemljivo je, da država kljub predpisom, ki jih je sama sprejela, ne izvaja Zakona o financiranju občin, po katerem je občinam zagotovljena dvoodstotna primerna poraba. Združenje občin Slovenije je v številnih zahtevah opozorilo, da bi to za občine pomenilo, da ne bodo mogle dokončati projektov. Če država ne bo zagotovila sredstev, bo to marsikatero občino pahnilo v likvidnostne težave.

 

Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo primanjkuje 27 milijonov evrov. Ministrstvo za finance odgovarja, da je vsako ministrstvo odgovorno za svoje področje.

 

Ministra Čufer in Virant bosta na problematiko opozorila na seji Vlade RS. Kot nas je gospodarsko ministrstvo seznanilo na sestanku 30. maja, bi lahko zagotovili en odstotek denarja za primerno porabo občin. < ZAPROSILO UPRAVE ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE ZA POSREDOVANJE PODATKOV O POMOČI SRBIJI IN BIH