21.05.2009 Starost: 13 let
Kategorija: Novice

Junijske evropske volitve: dosežki EP

 
Kako naj bo pridelana naša hrana?

Tradicionalna, ekološka ali gensko spremenjena? Ali veste, kakšna je hrana na vašem krožniku? Izbira je velika, vendar se verjetno sprašujete, kako je bila ta hrana proizvedena, predelana, pakirana in slednjič prodana. Upoštevajo kmetje in živilskopredelovalna podjetja ustrezne standarde? Kakšne so zdravstvene in okoljske posledice vaše izbire? Ste dovolj osveščeni, da se pravilno odločate? Kaj naj poslanci spremenijo v vašem imenu?


Varnejša uporaba pesticidov

Nova uredba o pesticidih prepoveduje uporabo določenih zelo strupenih snovi pri izdelavi fitofarmacevtskih sredstev, številne nevarne sestavine pa bo treba sčasoma nadomestiti z varnejšimi alternativami. Hkrati sprejeta direktiva predvideva zmanjšanje uporabe pesticidov in prepoveduje škropljenje iz zraka ter njihovo uporabo blizu parkov, igrišč ali varovanih območij ob vodotokih.

Nova opredelitev in označevanje žganih pijač

Nova zakonodaja proizvajalcem alkoholnih pijač dovoljuje, da izdelujejo vodko iz kateregakoli kmetijskega pridelka, vendar mora biti to tudi jasno označeno in ne sme zavajati potrošnika. Parlament pa je v uredbo dodal določilo o prepovedi dodajanja arom žganim pijačam in določbe o geografskih oznakah žganih pijač. Žgane pijače iz Slovenije s tradicionalnimi geografskimi oznakami so brinjevec, dolenjski sadjevec, slovenska travarica, pelinkovec, orehovec in domači rum.

Označevanje hrane: kaj jemo in odkod izvira?

Medtem ko evropski sistem za varno hrano učinkovito preprečuje zastrupitve s hrano ali nezadostno prehrano, pa evropski potrošniki vse pogosteje kažejo zanimanje za kakovostno in etično proizvedeno hrano. Novo označevanje prehrambenih izdelkov mora biti torej v skladu z vse večjimi zahtevami evropskih kupcev.

Da bi zadovoljili zanimanje potrošnikov za poreklo in proizvodne metode prehrambenih izdelkov, so evropski poslanci sprejeli poročilo, ki določa, da se pri označevanju izdelkov navedejo kraj porekla primarnih proizvodov, kraj porekla glavnih sestavin in surovin, ki se nahajajo v predelanih končnih proizvodih.


< DRUGI REBALANS DRŽAVNEGA PRORAČUNA ZA LETO 2009