30.07.2014 Starost: 8 let

JULIJSKI MESEČNI UTRIP

Ljubljana, 30. 7. 2014 - v julijski izdaji Mesečnega utripa si lahko med drugim preberete več o tem, da smo potencialnim koalicijskim partnerjem nove Vlade RS že poslali dopis, v katerem smo se priporočili za sodelovanje in vzpostavitev medsebojnega partnerstva ter izpostavili ključna pričakovanja občin. ZOS je prepričal kmetijsko ministrstvo, da je potrebno spremeniti intervencijski zakon o odpravi posledic žleda na način, da bodo sredstva iz koncesijske dajatve poleg vzdrževanja gozdnih cest namenjena tudi vzdrževanju lokalnih cest in javnih poti. Pišemo tudi o tem, da je gospodarski minister, po vztrajnem opozarjanju Združenja občin Slovenije na obveznost države, da občinam zagotovi sredstva za sofinanciranje investicij, povabil na razgovore predsednike vseh treh združenj občin. Prav tako pa ZOS ne pristaja na zahteve Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, da morajo osnovne šole oziroma občine zagotoviti sredstva za poplačilo tretje četrtine plačnih nesorazmerij.


Za nami so predčasne državnozborske volitve, pred izvoljenimi pa sestava nove vlade. Ker stranke, ki so kandidirale na julijskih volitvah, v svojih programih niso namenile pozornosti področju lokalne samouprave, črpanju evropskih sredstev in drugih za občine pomembnih tem, smo jih o tem povprašali v Združenju občin Slovenije. Potencialnim koalicijskim strankam smo tudi že naslovili dopis, v katerem smo se priporočili za sodelovanje in vzpostavitev medsebojnega partnerstva ter izpostavili ključna pričakovanja občin.

Hitro se približujejo tudi šeste lokalne volitve v samostojni Sloveniji - 21. julija so že začeli teči roki za volilna opravila.

Po vztrajnem opozarjanju Združenja občin Slovenije na obveznost države, da občinam zagotovi sredstva za sofinanciranje investicij, je gospodarski minister povabil na razgovore predsednike vseh treh združenj občin. Po dveh sestankih še ni bilo znano, kdaj, če sploh, lahko občine pričakujejo sredstva iz 21. člena ZFO-1. MGRT pa si prizadeva, da se bodo izvedli vsi projekti, ki so prispeli na 8. javni poziv.

ZOS ne pristaja na zahteve Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, da morajo osnovne šole oziroma občine zagotoviti sredstva za poplačilo tretje četrtine plačnih nesorazmerij. Pričakujemo, da bo MIZŠ postopal v skladu z veljavno zakonodajo in zagotovil potrebna sredstva. V skladu s tem ZOS tudi vodi aktivnosti.

Je pa ZOS prepričal kmetijsko ministrstvo, da je potrebno spremeniti intervencijski zakon o odpravi posledic žleda na način, da bodo sredstva iz koncesijske dajatve poleg vzdrževanja gozdnih cest namenjena tudi vzdrževanju lokalnih cest in javnih poti, ter da se občinam v čim krajšem času dodelijo sredstva po delnem  programu odprave posledic po februarski ujmi za vzpostavitve prevoznosti na poškodovanih gozdnih in lokalnih cestah.

Na ZOS smo že aktivno pristopili k organizaciji seminarjev za popočitniški čas. Za dva od njih sta že znana termina, in sicer se v septembru lahko udeležite naslednjih izobraževanj:

  • 11. septembra bo v dvorani Horus v Austria Trend Hotelu v Ljubljani seminar z naslovom Nova pravila na področju državnih pomoči v kmetijstvu, gozdarstvu in podeželju,
  • 18. septembra bo v dvorani Državnega sveta RS seminar z naslovom Obvezno prejemanje in izdajanje e-računov.

Več si preberite TU.

* * *


< 68. REDNA SEJA VLADE RS