18.08.2014 Starost: 9 let

JULIJSKE KOHEZIJSKE NOVICE

Ljubljana, 18.8.2014 - Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je pripravila julijsko številko kohezijskega e-kotička. V njem si med drugim preberite več o projektih, ki so bili v Zasavski regiji sofinancirani v programskem obdobju 2007-2013.


V programskem obdobju 2007–2013 je bilo v Zasavski regiji sofinanciranih več kot 100 različnih projektov v vrednosti slabih 58 milijonov evrov. V to niso vključeni projekti, ki so imeli vpliv na celotno državo ali projekti, ki so vplivali na več regij.

Tako so med projekti ESS je predstavljeni:

  1. "Projekt MREST"
  2. Kompetenčni center za razvoj kadrov v steklarstvu
  3. Podjetno v svet podjetništva
  4. Dewesoft pa je projekt ESS in ESRR

Pravtako pa je v julijski številki Kohezijkih novic predstavljen "Projekt v "3" krasne", ki je projekt ESSR in katerega glavni cilj je bil vzpostavitev sistema turističnega razvoja, ki bo Zasavje postavil na turistični zemljevid kot turistično destinacijo.

SVRK v vlogi organa upravljanja je izdala odločbe o dodelitvi sredstev za projekte:

Med aktulanimi razpisi ESS si več preberite o:

Celotne Kohezijske novice so dostopne TU.

* * *

 


< ŠOLE PREJELE SOGLASJE K FINANČNIM NAČRTOM