17.07.2017 Starost: 4 let

JULIJSKA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS

Ljubljana, 17. 7. 2017 - Poslanke in poslanci so na 32. redni seji Državnega zbora RS, ki je bila od 10. do 14. julija 2017, med drugim sprejeli Zakon o ukrepih za odpravo posledic pozebe v kmetijski proizvodnji med 21. in 22. aprilom 2017, Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami ter novelo Zakona o elektronskih komunikacijah. DZ je odločil tudi, da sta predlog novele Zakona o glavnem mestu Republike Slovenije in Predlog zakona o urejanju prostora primerna za nadaljnjo obravnavo.


Zakon o ukrepih za odpravo posledic pozebe v kmetijski proizvodnji med 21. in 22. aprilom 2017 (ZUOPPKP)

Interventni zakon o odpravi posledic aprilske pozebe v kmetijstvu ureja postopke ocene škode ter nujne ukrepe za odpravo posledic pozebe. Interventni zakon med drugim omogoča odstopanje od roka za vložitev zahteve za odpis ali zmanjšanje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Daje tudi podlago za delni ali celotni odpis zakupnin pri Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS.

Z njim bo mogoč dokup grozdja z drugih vinorodnih območij ter višji dokup sadja za kmetije, ki imajo kot dopolnilno dejavnost opredeljeno predelavo sadja. Finančna pomoč za najbolj prizadete kmetije se bo dvignila, zakon pa daje tudi pravno podlago za subvencioniranje obrestne mere za posojila Slovenskega regionalno razvojnega sklada za obratna sredstva vinogradniškim in sadjarskim kmetijam.

Vlada bo tako prihodnje leto iz proračunske rezerve za izvedbo zakona zagotovila do sedem milijonov evrov, za izvedbo ugodnih kreditov pa ministrstvo za kmetijstvo že letos zagotavlja 180.000 evrov.

 

Celoten pregled julijske seje DZ si lahko preberete tukaj.

 


< SESTANEK GLEDE ODPRAVE POSLEDIC POZEBE 2017