30.07.2013 Starost: 8 let

JULIJSKA IZDAJA KOHEZIJSKIH NOVIC

Ljubljana, 30. 7. 2013 - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je izdalo 56. številko Kohezijskega e-kotička.


V julijski številki kohezijskih novic si lahko med drugim več preberete o štirih projektih, ki so financirani iz evropskih skladov in koliko odločb je bilo izdanih s strani MGRT, v vlogi organa upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad. 

Preberete si lahko tudi katera projekta sta dobila neposredne potrditve in o aktualnih javnih razpisih v okviru

1. Evropskega socialnega sklada

  • Javni razpis za sofinanciranje nadaljevanje projektov socialnih partnerjev na področju izboljšanja delovnega okolja II;
  • Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti v letih 2013-2015, ki spodbujajo internacionalizacijo slovenskega visokega šolstva;
  • Program 50

2. Evropskega sklada za regionalni razvoj

  • Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov - za obdobje 2013-2014;
  • Javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR za izvedbo aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij;
  • Javni razpis za spodbujanje raziskovalno-razvojnih projektov na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v letih od 2013 do 2015 – RRPO 2013;
  • Javni razpis P4 – Sofinanciranje nove tehnološke opreme v letih 2013 – 2014.

3. Kohezijskega sklada

  • Javni razpis "Parkiraj in pelji se";
  • Javni razpis za sofinanciranje individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso v letih 2011-2014 (KNLB 3);
  • Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso v letih 2011-2015 (DOLB 3).

Preberete pa si lahko več tudi o dveh dogodkih, ki jih bo MGRT organiziral v letu 2013 z namenom predstavitve dosežkov vseh treh operativnih programov za programsko obdobje 2007-2013.

Več si preberite TU.

* * *


< OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA RAZVOJ REGIJ