15.09.2011 Starost: 11 let
Kategorija: Novice

JAVNO- ZASEBNA PARTNERSTVA PRI IZGRADNJI SONČNIH ELEKTRARN

Ljubljana, 15.9.2011 - Danes je v dvorani Državnega sveta RS potekal posvet na temo javno- zasebnih partnerstev pri izgradnji sončnih elektrarn, ki ga je Združenje občin Slovenije organiziralo v sodelovanju s podjetjema Taxgroup in Iskra sistemi.


Posvet je bil sestavljen iz treh sklopov, znotraj katerih so bile predstavljene posamezne tematike.

 

Predstavnika podjetja Taxgroup, Tanja Bratina in Miha Mušič, sta predstavila fianaciranje izgradnje sončne elektrarne preko javno- zasebnih partnerstev. Predstavila sta zakonski okvir omenjenega sodelovanja, izvajanje partnmerstev v praksi ter se oredotočila še na možne izvedbe JZ partnerstva pri izgradnji sončne elektrarne.

 

V drugem sklopu, je Blaž Kmetec, predstavnik podjetja Taxgroup, predstavil ekonomiko investicij v sončne elektrarne. Podrobneje je spregovoril o zakonskem okvirju izgradnje in obratovanja elektrarn za proizvodnjo elektrike iz sončnih elektrarn, o oceni potrebnih vlaganj v izgradnjo sončnih elektrarn. Prikazal je poslovanje tipične sončne elektrarne ter primer izračuna donosnosti investicije v sončno elektrarno.

 

V zadnjem delu pa se je Martin Letonja, predstavnik podjetja Iskra sistemi, osredotočil na postopek izgradnje in način obratovanja sončnih elektrarn. predstavil je idejno zasnova izgradnje (iskanje optimalnih rešitev), pridobivanje projektnih pogojev in priključitev ter spregovoril o tehničnem pregledu in uporabnem dovoljenju  in o samem obratovanju in vzdrževanju sončnih elektrarn.


< SKUPNA SEJA PREDSEDSTEV ZOS IN SOS