16.01.2018 Starost: 3 let

JAVNO POSVETOVANJE EVROPSKE KOMISIJE V ZVEZI Z EU SREDSTVI PO 2020 – VABILO K SODELOVANJU

Ljubljana, 16. 1. 2017 - Za obdobje po 2020 je odprto javno posvetovanje na temo evropskih skladov in sredstev. Posvetovanje je odprto do 8. marca 2018.


Evropska komisija bo leta 2018 pripravila celovite predloge naslednje generacije finančnih programov za večletni finančni okvir oz. večletni proračun EU za obdobje po letu 2020. Predlogi Komisije bodo pripravljeni tako, da bodo EU omogočali narediti kar največ na področjih, ki so najpomembnejša in na katerih lahko doseže več kot posamezne države članice. Zato je treba skrbno analizirati ukrepe, ki so se dobro obnesli v preteklosti, in opredeliti, kaj bi bilo mogoče izboljšati v prihodnosti. Javno posvetovanje je sestavni del tega procesa. Z njim želijo zbrati mnenja vseh zainteresiranih strani o tem, kako čim bolje izkoristiti vsak evro iz proračuna EU.

 

Niz javnih posvetovanj zajemajo celoten spekter prihodnjega financiranja EU na naslednjih področjih: kohezija, naložbe, raziskave in inovacije, MSP in enotni trg, migracije, varnost, strateška infrastruktura, vrednote in mobilnost.

 

V posvetovanju lahko sodelujejo vsi državljani in deležniki, ki se zanimajo za kohezijsko politiko, vključno s prejemniki sredstev iz programov in skladov EU, denimo nacionalni, regionalni in lokalni organi, medvladni in nevladni organi, akademske ustanove, civilna družba in podjetja.

 

Do vprašalnika in ostalih informacij lahko dostopate na povezavi.

 

 


< NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 15. DO 19. JANUARJA 2018