02.02.2018 Starost: 4 let

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE GRADNJE ODPRTIH ŠIROKOPASOVNIH OMREŽIJ NASLEDNJE GENERACIJE »GOŠO 3« IN VABILO NA INFORMATIVNI DAN

Ljubljana, 2. 2. 2018 – Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport obvešča, da je dne 26. 1. 2018 v Uradnem listu RS, št. 5/2018, objavilo Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 3«. Javni razpis bo ministrstvo predstavilo na informativnem dnevu 16. februarja.


Objavljen je bil Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 3«, ki ga delno sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 2. Povečanje dostopnosti do informacijsko-komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti; prednostne naložbe 2.1.: Širitev širokopasovnih storitev in uvajanje visokohitrostnih omrežij ter podpora uporabi nastajajočih tehnologij in omrežij za digitalno ekonomijo; Specifični cilj: Dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev na območjih, na katerih širokopasovna infrastruktura še ni zgrajena in hkrati ni tržnega zanimanja za njeno gradnjo.

 

Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 3« je bil objavljen 26. 1. 2018 v Uradnem listu RS, št. 5/2018. Skupna okvirna višina sredstev državnega proračuna za kohezijsko politiko, ki je na voljo za javni razpis, znaša 18.495.600,00 EUR.

 

Popolne vloge v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije morajo biti dostavljene na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana najkasneje do 9. 4. 2018 do 12. ure. Vloga mora biti predložena v celoti v enem pisnem izvodu skupaj z vsemi obrazci in v enem elektronskem izvodu na CD-ju ali USB ključku, v zaprti ovojnici, opremljena z obrazcem z vidno oznako »NE ODPIRAJ – vloga na Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 3« za SKLOP 1 oz. SKLOP 2, z navedbo polnega naziva in naslova pošiljatelja.

 

Kontaktna oseba za posredovanje dodatnih informacij v zvezi s tem javnim razpisom in z razpisno dokumentacijo je Janez Žužek, na voljo vsak dan med 10. in 11. uro na telefonski številki 01/ 400 4653. Morebitna vprašanja je mogoče posredovati tudi po elektronski pošti: gp.mju(at)gov.si  ali  janez.zuzek(at)gov.si.


Javni razpis:

- besedilo javnega razpisa (docpdf),

povezava do objave v Uradnem listu RS št. 5/2018.

 

Razpisna dokumentacija:

- besedilo razpisne dokumentacije (docpdf),

- vzorec pogodbe o sofinanciranju (docpdf),

- vzorec konzorcijske pogodbe (docpdf),

- seznam belih lis SKLOP 1 – GOŠO 3 VZHOD (xlsxpdf),

- seznam belih lis SKLOP 2 – GOŠO 3 ZAHOD (xlsxpdf).

 

Vabilo na informativni dan

MIZŠ vabi na informativni dan, ki bo potekal v petek, 16. februarja 2018 od 10.00 do 12.00 ure, na lokaciji Ministrstva za izobraževanje znanost in šport, Masarykova 16, v veliki dvorani pritličje.

 

Dnevni red (10:00-12:00)

1.      Uvodni pozdrav – 5min

2.      Predstavitev javnega razpisa »GOŠO 3« - 40min

3.      Predstavitev pobuda WiFi4EU – 15min

4.      Razprava – 1h

 

Elektronske prijave za udeležbo na navedenem informativnem dnevu posredujte najkasneje do 14. februarja 2018 na elektronski naslov: gp.mju(at)gov.si ali natalija.kralj(at)gov.si.

 

Vabilo

 


< PROŠNJA ZA DIALOG GLEDE DOLOČBE ZAKONA, KI OBČINAM OMOGOČA SPREJEM NOVEGA ODLOKA O NADOMESTILU ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA