25.05.2012 Starost: 9 let
Kategorija: Novice

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ENERGETSKO UČINKOVITE PRENOVE JAVNE RAZSVETLJAVE V LETIH 2011-2013

Ljubljana, 25.5.2012 - Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje energetske učinkovite prenove javne razsvetljave za obdobje 2011-2013.Finančne

spodbude so namenjene občinam za naložbe v zamenjavo neučinkovitih ter vgradnjo

novih učinkovitih električnih naprav in regulatorjev ter krmilnih sistemov

javne razsvetljave. Prenova lahko vključuje investicijsko vzdrževalne posege in

rekonstrukcije obstoječih objektov javne razsvetljave za povečanje energetske

učinkovitosti sijalk in svetilk.

Razpisana sredstva: 14.000.000 EUR,

od tega 7.000.000 EUR za leto 2012 in 7.000.000 EUR za leto 2013. Roki za

oddajo vlog: 30.11.2011, nadalje v štirimesečnih razmikih vsako prvo

delovno sredo v mesecu.

 Podrobnosti si lahko preberete na spletni strani Ministrstv za gospodarski razvoj in tehnologijo.


 * * *


< POSVET NA TEMO UPRAVLJANJA Z DOKUMENTARNIM GRADIVOM IN ARHIVIRANJA