01.10.2008 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

JAVNI RAZPIS ZA NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE OBČANOM ZA RABO OVE IN VEČJO ENERGIJSKO UČINKOVITOST STANOVANJSKIH STAVB 1SUB-OB08

Ljubljana, 1. 10. 2008 - V ponedeljek, 29. 9. 2008 je potekalo 16. odpiranje vlog, na katerega je bilo uvrščenih skupaj 38 vlog, od tega 32 vlog za namen A, 4 vloge za namen B in 2 vlogi za namen C.


 

Na vsa odpiranja vlog, ki so potekala doslej enkrat tedensko v času od 16. 6. do 22. 9. 2008, je bilo skupaj uvrščenih 2.203 vloge, od tega jih je bilo največ (634) na 1. odpiranju. Največ vlog je prispelo za vgradnjo solarnih ogrevalnih sistemov, in sicer 1.925, za celovito energijsko obnovo obstoječih stanovanjskih stavb 200 vlog, ter 78 za dodelitev nepovratnih sredstev za gradnjo stanovanjskih stavb v nizkoenergijski ali pasivni tehnologiji.

 

Vloge so obravnavane po vrstnem redu prispetja popolnih vlog na posameznem odpiranju. Za prvo odpiranje vlog so bili poslani pozivi vsem vlagateljem, katerih vloge so bile nepopolne in izdani ustrezni sklepi. Sklad zaključuje izdajanje sklepov o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude za vloge za solarne ogrevalne sisteme, uvrščene na 2. odpiranje.

 

Za namen A je bilo izdanih 591 sklepov o dodelitvi nepovratne finančne spodbude, za namen B pa 21, izdan pa je bil tudi prvi sklep za namen C. Za namen A so pregledane vloge, ki so prispele na sklad do vključno osmega odpiranja (zadnja vloga na tem odpiranju je št. 1.779), v pregledu so že vloge iz devetega odpiranja do št. 1.800, za namen B pa so bile pregledane vse vloge, ki so prispele na prva tri odpiranja, v pregledu pa so vloge iz četrtega odpiranja. Za namen C so pregledane vloge do vključno osmega odpiranja, za pregled je ostalo še 23 vlog. Vlagatelji nepopolnih vlog so bili pozvani k dopolnitvi.

 

Od začetka avgusta izvajamo tudi izplačila nepovratnih sredstev prejemnikom, ki so zaključili naložbe v sončne ogrevalne sisteme in so predložili ustrezno dokumentacijo. Do sedaj smo izplačali skoraj 248 tisoč EUR.

 

* * *


< ZASEDANJE SVETA EU ZA KMETIJSTVO IN RIBIŠTVO