17.05.2021 Starost: 1 let

JAVNI RAZPIS ZA AKTIVNOSTI V OKVIRU EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI

Ljubljana, 17. 5. 2021 - V Uradnem listu RS, št. 74/2021, ki je izšel 14. 5. 2021 je bilj objavljen Javni razpis za sofinanciranje priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v letu 2021 v okviru projekta LIFE IP CARE 4 CLIMATE – LIFE17 IPC/SI/000007. Aktivnosti financira Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za infrastrukturo pa ima vlogo posredniškega organa in skrbi za celotno vsebinsko izvedbo razpisa. Za vse razpisane vsebine je predvidenih 290.000,00 EUR.


Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti občin v zvezi s pripravo in izvedbo aktivnosti informiranja in obveščanja javnosti ter promocije trajnostne mobilnosti v okviru Evropskega tedna mobilnosti v letu 2021 (v nadaljevanju ETM 2021).

Namen razpisa je informiranje in obveščanje javnosti ter promocija trajnostne mobilnosti skozi vse leto, kar pomeni izvedbo ukrepov, ki imajo dolgoročnejši vpliv na prebivalce v slovenskih občinah ter jih aktivno spodbujajo k spremembi potovalnih navad in načinu razmišljanja v bolj trajnostno naravnane, kot je hoja, kolesarjenje, uporaba javnega prevoza, skupne vožnje, parkiranje zunaj mestnih jeder itd. Glede na trenutno stanje na področju trajnostne mobilnosti v Sloveniji je poleg izvedbe ETM v času med 16. in 22. septembrom nujno potrebno aktivnosti informiranja in obveščanja javnosti ter promocijo trajnostne mobilnosti vsebinsko obogatiti ter časovno razširiti.

Cilj razpisa je podpreti občine pri izvedbi ETM 2021 s pomočjo že izdelanih predlogov aktivnosti, s katerimi lahko občina razširi in obogati svoj program in podpre že obstoječe aktivnosti na ravni občine. Katalog aktivnosti so sestavili in predlagali partnerji s področja trajnostne mobilnosti na projektu LIFE IP CARE4CLIMATE.

S predlaganimi aktivnostmi se želi podpreti in razširiti občinske programe ETM, kjer je za učinkovito izvedbo potrebno tudi nekaj finančnih sredstev in je doseg aktivnosti ambicioznejši.

Na javni razpis se lahko prijavijo posamezne občine v Republiki Sloveniji, ki sodelujejo v ETM 2021, kar se izkaže s podpisano listino o sodelovanju.

Rok za oddajo vlog je 11. 6. 2021 do 12. ure.

Rok za porabo sredstev je 31. 10. 2021.

Javni razpis je na voljo TU.

                                               * * *


< JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV V OKVIRU PROGRAMA IZOBRAŽEVANJE - KREPITEV ČLOVEŠKIH VIROV