06.12.2017 Starost: 5 let

JAVNI RAZPIS - PODPORNO OKOLJE ZA DELOVANJE NA PODROČJU KULTURE

Ljubljana, 6. 12. 2017 - Ministrstvo za kulturo je objavilo razpis "Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2018", katerega namen je vključevanje brezposelnih starejših od 50 let, dolgotrajno brezposelnih, posameznikov z izobrazbo pod ISCED 3 in oseb v postopku izgubljanja zaposlitve, v kulturne projekte. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo javnega razpisa, znaša 447.000 evrov, od tega bo 356.000 evrov prispeval Evropski socialni sklad. Razpis je odprt do 10. januarja 2018.


Razpis bo brezposelnim omogočal najmanj enoletno zaposlitev za polni delovni čas na novih ali obstoječih delovnih mestih ali pa vključitev v najmanj 174-urno usposabljanje, ki vključuje tudi mentorstvo.

Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije, javni zavodi oz. javne agencije, ki so registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji. Javni razpis bo tako med drugim prispeval k dvigu zaposljivosti, spodbujanju ustvarjanja novih zaposlitvenih možnosti ter višanju kompetenc oziroma pridobivanju delovnih izkušenj in referenc posameznikov na področju kulture. Poleg tega se bo na ta način zagotavljalo spodbudno okolje za obstoj, razvoj in populariziranje kulturne ustvarjalnosti.

Več informacij o razpisuje na voljo TU.

* * *


< DRŽAVNI ZBOR RS NA IZREDNI SEJI POTRDIL ZIPRS1819 IN NOVELO ZFO