16.07.2013 Starost: 10 let

JAVNI RAZPIS »PARKIRAJ IN PELJI SE«

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je v Uradnem listu, št. 59/2013 z dne 12. 7. 2013 objavilo Javni razpis "Parkiraj in pelji se", ki se bo izvajal v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, 2. razvojne prioritete »Cestna in pomorska infrastruktura – področje javnega potniškega prometa«. Ministrstvo za gospodarskih razvoj in tehnologijo, v vlogi organa upravljanja, je pred tem dne 8. 7. 2013, izdalo sklep o potrditvi javnega razpisa. Projektom, ki bodo ocenjeni kot skladni z razpisnimi pogoji, je tako namenjenih 8 mio EUR sredstev evropskega kohezijskega sklada.


Izvajalec javnega razpisa kot posredniško telo je Ministrstvo za infrastrukturo in prostor. Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za izgradnjo P+R (parkiraj in pelji se) parkirišč. Predmet sofinanciranja so projekti, ki so del razvoja javnega potniškega prometa in javnega prevoza v slovenskih mestih in so smiselno uvrščeni v prostor z vidika potreb po prevozu potnikov.

 

Prijavitelji do nepovratnih sredstev po tem javnem razpisu so lokalne skupnosti na območju RS.

Namen razpisa je vzpostavitev učinkovitega sistema javnega potniškega prometa in spodbujanje njegove uporabe tudi z izgradnjo območij parkiraj in pelji se na prestopnih točkah osebni avto javni prevoz. Namen je zmanjšati potrebo po rabi osebnega vozila, skrajšanje dolžine poti opravljene z osebnimi vozili, zmanjšanje števila vozil v mestnih središčih ter optimizirati stroške prevozov in s tem pospešiti razvoj javnega potniškega prometa. Namen razpisa je ustvariti sinergije med projektom integriranega javnega potniškega prometa, ki uvaja sistem enotne vozovnice in P+R parkirišči. Projekt naj bi podpiral še učinkovitejše delovanje sistema javnega potniškega prometa za povečanje deleža potnikov javnega potniškega prometa. Z preusmeritvijo potnikov na trajnostne oblike prevoza bo mogoče zagotoviti kvalitetnejši, bolj konkurenčen, privlačnejši in hitrejši javni potniški promet.

 

Povezava na objavo v Uradnem listu: www.uradni-list.si/_pdf/2013/Ra/r2013059.pdf


< 16. SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS