06.05.2008 Starost: 15 let
Kategorija: Novice

JAVNI POZIV ZA ZBIRANJE PRIJAV ZA KONFERENCO "DOBRE PRAKSE V SLOVENSKI JAVNI UPRAVI 2008"

6. oktobra 2008 bo Ministrstvo za javno upravo izvedlo konferenco z naslovom Dobre prakse v slovenski javni upravi 2008, na kateri bodo posamezne institucije javne uprave zainteresirani javnosti predstavile svoje dobre prakse.





6. oktobra 2008 bo Ministrstvo za javno upravo izvedlo konferenco z naslovom Dobre prakse v slovenski javni upravi 2008, na kateri bodo posamezne institucije javne uprave zainteresirani javnosti predstavile svoje dobre prakse. S konferenco Ministrstvo za javno upravo nadaljuje z dobro prakso prenosa znanja in izkušenj v javni upravi Republike Slovenije in jo povezuje s prizadevanji in dejavnostmi na področju kakovosti na ravni Evropske unije. V letošnjem letu, ko Slovenija prvemu polletju predseduje Svetu Evropske unije, bodo na konferenci prikazali tudi prispevek Slovenije na področju kakovosti na evropski ravni.

 

Na konferenco se lahko prijavijo organi državne uprave, občinske uprave in organizacije z javnimi pooblastili za izvajanje upravnih nalog. Več informacij dobite na www.mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/mju_dokumenti/pdf/DP_2008_-_Javni_poziv.pdf

Rok za oddajo vlog je 7. julij 2008 do 12.00 ure.


< UVELJAVITEV JAVNO ZASEBNEGA PARTNERSTVA V OBČINAH