16.02.2021 Starost: 20 dni

JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE VLAGANJ V JAVNO KULTURNO INFRASTRUKTURO LOKALNIH SKUPNOSTI (JP JKI 2021)

Ljubljana, 16. 2. 2021 - Ministrstvo za kulturo je na svojih spletnih straneh objavilo Javni poziv za sofinanciranje vlaganj v javno kulturno infrastrukturo lokalnih skupnosti, katerega predmet je sofinanciranje vlaganj v javno kulturno infrastrukturo v lasti občine, in sicer za investicijsko-vzdrževalna dela na javni kulturni infrastrukturi ter nabavo opreme, namenjene izvajanju kulturnih programov, ki se izvajajo v javni kulturni infrastrukturi.Okvirna višina razpoložljivih nepovratnih sredstev znaša največ 2.000.000,00 EUR. Najvišja vrednost sofinanciranja znaša 500.000,00 evrov oz. največ 80% upravičenih stroškov projekta.

Namen javnega poziva je obnova oz. oprema kulturnih domov, ki presegajo lokalno raven in služijo namenu na medobčinski ravni.

Na javni poziv se lahko prijavijo občine, ki so lastnice javne kulturne infrastrukture. 

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2021.

Rok za oddajo vlog je 12. 3. 2021.
 
Javni poziv je na voljo TU.

                                                         * * *


< ZOS NA VLADO RS NASLOVIL NOV NABOR PREDLOGOV UKREPOV ZA ZAJEZITEV EPIDEMIJE COVID-19