24.03.2016 Starost: 7 let

JAVNI POSVET GLEDE PRENOVE PROSTORSKE IN GRADBENE ZAKONODAJE

Ljubljana, 24. 3. 2016 – Po zaključeni javni obravnavi in zbiranju pripomb na predloge nove prostorske in gradbene zakonodaje je Ministrstvo za okolje in prostor organiziralo javni posvet z vsemi ključnimi deležniki.


Na posvetu sta povzetek prispelih pripomb na Predlog zakona o urejanju prostora, Predlog gradbenega zakona in predlog zakona o pooblaščenih arhitektih in inženirjih najprej predstavila Luka Ivanič in mag. Sabina Jereb z MOP, nato pa so svoje pripombe predstavili še vsi ostali deležniki, vključeni v proces priprave nove zakonodaje: predstavniki zbornic (inženirske, zbornice arhitektov, GZS, OZS), predstavniki stroke s fakultet, ministrstev, občin.

 

Kot je poudaril Ivanič, prvotnih besedil predlogov zakonov še niso spreminjali, pogovori in usklajevanja tečejo. Ko bo ta postopek zaključen, bo šla predlagana zakonodaja v medresorsko usklajevanje, hkrati pa tudi v ponovno javno obravnavo vsem deležnikom.  Še vedno ostaja načrt, da naj bi vlada paket zakonov potrdila junija, uveljavitev novih zakonov je predvidena konec  letošnjega leta oz. v začetku prihodnjega leta.

 


< ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SOCIALNEM VARSTVU V VLADNI PROCEDURI