23.03.2015 Starost: 7 let

JAVNA RAZPRAVA GLEDE PREDLOGA NACIONALNEGA STANOVANJSKEGA PROGRAMA

Ljubljana, 23. 3. 2015 - Ministrstvo za okolje in prostor želi konstruktivne predloge k osnutku nacionalnega stanovanjskega programa, da bi oblikovalo dober dokument, ki bi bil tudi izvedljiv, je na javni predstavitvi v Ljubljani dejala ministrica Irena Majcen. Razpravljalci so imeli na osnutek vrsto pripomb.


"Želim, da bi bili predlogi konstruktivni, da bi dokument pridobil vsebine, ki bi jih kasneje tudi izvedli," je dejala ministrica. Javna obravnava osnutka se izteče v sredo, nato naj bi ministrstvo oblikovalo končen predlog.

 

Dokument prinaša nov pristop, in sicer se odmika od dosedanjega načina reševanja stanovanjske problematike, ki se je usmerjal predvsem na področje socialnih transferjev, zapostavljen pa je bil gospodarski in prostorski vpliv stanovanjske politike, je dejala državna sekretarka na MOP Lidija Stebernak.

 

Je tudi operativni dokument in se osredotoča na ranljivejše skupine, mlade, starejše, socialno ogrožene in prebivalce s posebnimi potrebami, je dejala sekretarka in dodala, da bo za njegovo učinkovito izvajanje potrebno sodelovanje več resorjev. Cilji programa so uravnotežena ponudba primernih stanovanj, lažja dostopnost do stanovanj, kakovostna in funkcionalna stanovanja in večja stanovanjska mobilnost prebivalstva.

 

Razpravljalci na javni predstavitvi so imeli precej pripomb na osnutek. Miha Jazbinšek je dejal, da program le opredeljuje cilje, ni pa kvantificiran. Opozoril je, da cilji glede neprofitnih stanovanj niso bili doseženi, in je bil kritičen do tega, da je stanovanjski sklad gradil za prodajo na trgu. Ne podpira tudi ideje, da bi sklad opravljal funkcijo javne službe za posredovanje pri oddaji v najem.

 

Franci Gerbec iz nepremičninskega združenja FIABCI, ki je predstavil zaključke z nedavne okrogle mize, ki so jo na to temo pripravili v združenju, je podobno opozoril, da program ne opredeljuje vseh finančnih okvirjev, zaradi česar lahko marsikateri del ostane le mrtva črka na papirju. Ocenjujejo, da je osnutek dobra podlaga, ki pa jo je treba nadgraditi. So proti temu, da bi se javna stanovanja prodajalo, in se zavzemajo, da se število teh stanovanj poveča.

 

Da je osnutek nedosleden, saj po eni strani želi povečati število javnih najemnih stanovanj, po drugi pa omogoča njihov odkup (sicer z nadomestitvijo vsakega prodanega stanovanja z drugim javnim), so menili tudi drugi razpravljalci. Tanja Šarec iz združenja najemnikov se je vprašala, kdo bo kril razliko za zagotovitev drugega javnega stanovanja. V združenju tudi opozarjajo, da osnutek premalo pozornosti namenja zaščiti najemnikov, ne zajema tudi problematike najemnikov v denacionaliziranih stanovanjih.

 

S strani občin je bilo opozorjeno, da občine nimajo pravnih sredstev za nadomeščanje prodanih javnih stanovanj. Prehod na stanovanjski dodatek pozdravljajo, saj da bi lahko prispeval k reševanju težav, se pa sprašujejo, kdo bo ta sredstva zagotavljal.

 

Povezava nevladnih organizacij Mreža za prostor med drugim opozarja, da je preslabo opredeljena možnost stanovanjskih zadrug. Med drugim predlaga, da bi se v najemniški fond vključilo tudi stanovanja, ki so na slabi banki in tudi v stečajih, dokler ti niso končani.

 

Dvomi se pojavljajo med drugim tudi glede učinkovitosti energetskega pogodbeništva (pri katerem bi partner založil denar za energetsko obnovo in se poplačeval iz prihodnjih razlik v stroških za energetiko) in rentnega odkupa za starejše, za katerega doslej ni bilo veliko zanimanja.

 


< IZŠLA NOVA ŠTEVILKA GLASILA GLAS OBČIN