08.08.2022 Starost: 305 dni

JAVNA RAZGRNITEV IN JAVNE OBRAVNAVE OBMOČNIH GOZDNOGOSPODARSKIH IN LOVSKO UPRAVLJAVSKIH NAČRTOV

Ljubljana, 8. 8. 2022 - Združenje občin Slovenije je s strani Zavoda za gozdove prejelo obvestilo, da so v letu 2021 pripravili 14 območnih gozdnogospodarskih načrtov in 15 območnih lovsko upravljavskih načrtov za obdobje 2021-2030.


Osnutki območnih gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtov ter okoljski poročili z dodatkoma za varovana območja narave so dostopni TU.

Za posamezen načrt in okoljsko poročilo z dodatkom je dostopen tudi spletni obrazec za podajanje pripomb. V času javne razgrnitve si lahko celotno gradivo ogledate tudi na sedežih območnih enote in informacije glede razgrnjenih gradiv lahko pridobite tudi preko kontaktov zapisanih v preglednici na spletni strani.

Med 26. 7. 2022 in 2. 9. 2022 poteka javna razgrnitve, javne obravnave navedenih osnutkov dokumentov pa bodo potekale med 25. 8. 2022 in 2. 9. 2022. Razpored javnih obravnav, na katere se je treba prijaviti, je na voljo TU.

Več informacij je na voljo na spletni strani Zavoda za gozdove.

* * *


< POZIV MKGP OBČINAM K ZAŠČITI VODNIH TELES