03.07.2008 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

JAVNA PREDSTAVITEV ZAKONA O ARHITEKTURNI IN INŽENIRSKI DEJAVNOSTI

Ljubljana, 3. 7. 2008 - Na današnji predstavitvi mnenj, kjer so sodelovali tudi predstavniki ZOS, je državni sekretar na ministrstvu za okolje in prostor Mitja Bricelj, da vladni predlog zakona sledi prizadevanjem po sprostitvi pogojev na trgu storitev. Zakon predvideva prostovoljno članstvo v inženirski in arhitekturni zbornici. Ukrep naj bi hkrati spodbudil dvig kakovosti zbornic in krepil pripadnost članov.


Inženirska in arhitekturna zbornica sta na današnji javni predstavitvi mnenj nasprotovali predlogu zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti, zlasti zaradi ukinitve obveznega zborničnega članstva, saj sta mnenja, da jima predlog jemlje javna pooblastila ter ukinja neodvisnost stroke. Predsednik Inženirske zbornice Slovenije čŒrtomir Remec je prepričan, da ni pravi čas za sprejemanje novega zakona, saj je področje dovolj dobro urejeno s trenutno zakonodajo. Poudaril je, da "s sprejetjem zakona poklicna zbornica ne bo imela več take vloge, da bi lahko med svojimi člani učinkovito nadzirala in sankcionirala izvajanje etičnega kodeksa, ki ga poznajo vse evropske države." Izpostavil je tudi, da morata inženirska in arhitekturna zbornica vsekakor obdržati javno pravni značaj, "če želimo v Sloveniji obdržati nivo projektiranja, revidiranja, vodenja in nadziranja gradnje, ki bo primerljiv z ostalimi evropskimi državami".

 

Vladimir Krajcar z arhitekturne zbornice je izpostavil, da je predlog zakona doživel "vratolomen preobrat, pri čemer zakon uvaja rešitev kako razpustiti zbornico in kako ustanavljati nove prostovoljne zbornice".

 

Predstavnik Zveze društev arhitektov Miha Dešman je prepričan, da spori ob predlogu zakona izhajajo iz "boja za avtonomijo omenjenega zakona". Po Dešmanovih besedah bi se v primeru sprejema zakona znotraj stroke zgodil razsul. dodal je še, da bi se "vrnili v obdobje, ko je arhitekt deloval podrejeno gradbenemu kapitalu."

 

Predstavnica Društva krajinskih arhitektov Slovenije Darja Matjašec je poudarila, da društvo nasprotuje dikcijam v zakonu, ki so v nasprotju z zakonom o prostorskem načrtovanju in ki ne zagotavljajo kakovostnega urejanja prostora. Zato predlagajo, da se uveljavijo rešitve, ki ne odstopajo od trenutno uveljavljenih.


< POMURSKI ŽUPANI O OSKRBI Z VODO