24.12.2019 Starost: 3 let

JAVNA DELA V LETU 2020

Ljubljana, 24. 12. 2019 - Na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje je objavljeno javno povabilo za izvajanje programov javnih del za leto 2020. Trenutno je na voljo 9 milijonov EUR, po novem letu pa bodo zagotovljena dodatna sredstva. Skupaj bo za javna dela na voljo okvirno 22 milijonov EUR, s pomočjo katerih se bodo lahko v programe, ki jih izvajajo neprofitni delodajalci, vključile dolgotrajno brezposelne osebe. Tokrat se obeta tudi nekaj novosti.


Javno povabilo omogoča neprofitnim delodajalcem sofinanciranje stroškov zaposlitve brezposelnih v programih javnih del. Programi se lahko izvajajo na področjih socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja, kulture, okolja in prostora, kmetijstva in na drugih sorodnih področjih.

V javna dela se bodo lahko vključevali dolgotrajno brezposelni, ki so več kot eno leto neprekinjeno prijavljeni v evidenci brezposelnih. Pri tem bodo imeli prednost tisti, ki so več kot dve leti neprekinjeno prijavljeni med brezposelnimi in v tem času niso bili vključeni v noben program aktivne politike zaposlovanja.

Nekatere novosti:

  • na javnem povabilu bodo lahko kandidirali le izvajalci, ki imajo s pogodbo o zaposlitvi, najmanj 3 mesece pred oddajo ponudbe, zaposleno vsaj eno osebo, ki je na tej podlagi obvezno zavarovana za najmanj polovico polnega delovnega časa;
  • predmet javnega povabila je izbor programov javnih del za leto 2020, in sicer za 2 sklopa programov: s področja socialnega varstva (5. točka Kataloga programov javnih del) in iz ostalih področij: kmetijstvo (1. točka Kataloga), vzgoja in izobraževanje, šport (2. točka Kataloga), okolje in prostor (3. točka Kataloga), kultura (4. točka Kataloga) ter drugi programi javnih del (6. točka Kataloga);
  • v programe javnih del se lahko vključujejo dolgotrajno brezposelne osebe, ki jih napoti Zavod. V programe javnih del iz področij Kataloga (1, 2, 3, 4, in 6) se lahko vključujejo izključno dolgotrajno brezposelne osebe, ki so prejemniki denarne socialne pomoči;
  • v Pravilniku o izboru in sofinanciranju programov javnih del se je spremenil delež financiranja plač, ki ga zagotavlja Zavod.

Izvajalci bodo lahko oddali ponudbo za program javnega dela na območno službo, v kateri se bo program izvajal. Tudi letos bo omogočena zaposlitev udeležencev za krajši delovni čas (najmanj 25 ur na teden).

Izvajalci lahko predložijo ponudbe od 15. 1.2020 od 8:00 do porabe razpoložljivih sredstev, vendar najdlje do 30. 4. 2020 do 13:00.

 

* * *


< 96. DOPISNA SEJA VLADE RS