21.01.2015 Starost: 8 let

IZVEDEN ŠE EN USKLAJEVALNI SESTANEK GLEDE POVPREČNINE, ZAKLJUČEK V PETEK

Ljubljana, 20. 1. 2015 – Na Ministrstvu za finance je potekalo nadaljevanje pogovorov v zvezi z ukrepi za financiranje občin v letu 2015.


Minister za finance dr. Dušan Mramor je še enkrat predstavil makroekonomski okvir, znotraj katerega se giblje priprava rebalansa državnega proračuna (zmanjšanje primanjkljaja pod 3% BDP), ter točke današnjih pogajanj: ukinitev solidarnostne izravnave v višini nad primerno porabo, zmanjšanje povprečnine, sredstva za sofinanciranje investicij. Poudaril je tudi, da bodo del varčevalnega bremena morale nositi tudi občine.

 

Državna sekretarka Vraničarjeva je predstavila njihovo oceno prihrankov: interventni zakon naj bi prinesel 15-20 milijonov evrov prihranka, kljub nesprejetju ti. ZUJFO v 2012 naj bi bila dosežena določena znižanja izdatkov občin (43 milijonov evrov). Vraničarjeva je navajala tudi prihranke zunaj interventnega zakona: 18 milijonov evrov na plačah (če ne bi bilo dogovora s sindikati) oziroma dodatna dva milijona evrov glede na leto 2014, 10 milijonov evrov v postopkih javnega naročanja zaradi uporabe orodja e-dražbe ter 18 milijonov evrov iz naslova ostalih dodatnih ukrepov.

 

Kot prvo je bilo s strani občin opozorjeno, da pred sestankom še nismo prejeli novega predloga interventnega zakona in zato ne vemo, kakšne so rešitve in kakšen je učinek interventnega zakona. Državna sekretarka Zatlerjeva je sicer navajala, da je predlog interventnega zakona praktično enak tistemu, ki je bil obravnavan na zadnjem usklajevalnem sestanku 16. 1. (izvzeta je poenostavitev 23. člena ZFO-1) in da so iz tega naslova prihranki zato enaki.

 

Poleg tega smo izpostavili, da so rešitve interventnega zakona sicer dobrodošle, da pa pomenijo predvsem odpravo administrativnih ovir, ne pa nekih bistvenih prihrankov, sploh pa ne v višini, kot jo navajata MF in MJU. Zavrnjena je bila tudi višina prihranka glede uporabe orodja e-dražbe, prav tako smo poudarili, da je prihranek glede plač mogoče šteti le v višini dodatnega učinka dveh milijonov. Ponovno je bila izpostavljen predlog, da bi se povprečnina spremenila tekom leta, ko se bodo pokazali učinki sprejetih ukrepov.

 

MF vztraja, da se prihodki občin znižajo za 75 milijonov evrov. MF torej predlaga povprečnino v višini 500 evrov, ukinitev solidarnostne izravnave nad primerno porabo (presežek nad primerno porabo, ki ga prejema 14 občin - 8,3 milijonov evrov), glede sredstev za sofinanciranje investicij (po »grožnji« z ustavno presojo z argumentom posega v sistem financiranja občin) pa minister Mramor pogajalskega izhodišča ni podal. Sklepati je, da bo tudi navedeni ukrep še predmet pogajanj.

 

Nadaljevanje pogajanj in hkrati njihov zaključek bo v petek, 23. januarja.

 


< USKLAJEVALNI SESTANEK GLEDE UKREPOV ZA ZNIŽANJE STROŠKOV OBČINAM