03.01.2012 Starost: 9 let
Kategorija: Novice

IZVAJANJE ZAKONA O UVELJAVLJANJU PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV IN OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE PO 21. TOČKI PRVEGA ODSTAVKA 15. ČLENA ZAKONA O ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU

Ljubljana, 3. 1. 2012 - S strani Ministrstva za zdravje smo prejeli dopis v zvezi z izvajanjem Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in obveznim zdravstvenim zavarovanjem po 21. točki prvega odstavka 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.S strani Ministrstva za zdravje smo prejeli dopis v zvezi z

izvajanjem Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in obveznim

zdravstvenim zavarovanjem po 21. točki prvega odstavka 15. člena Zakona o zdravstvenem

varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

V dopisu med drugim navajajo,

da mora občina svoje občane odjaviti iz OZZ po preteku

roka, ki je naveden v odločbi o priznanju pravice do OZZ, vendar najkasneje 31.

12. 2012. To pomeni, da bodo lahko nekateri občani zdravstveno zavarovani še

eno leto in jih občina ne bo smela odjaviti iz zavarovanja, razen v primeru iz

30. člena ZUPJS.

Občina mora počakati z odjavo

občana iz OZZ, dokler center za socialno delo, v  skladu z določili ZUPJS,

ne odloči o pravici do kritja prispevka za OZZ.

čŒe občan ni prejemnik denarne

socialne pomoči in zato pravico po 1. 1. 2012 ne

zaprosi, ga občina odjavi iz zavarovanja po njegovem preteku, najkasneje pa z 31.

12. 2012, nikakor pa ne z datumom, za katerega se  občina sama

odloči. Torej do kakršnekoliskupne (v paketu) odjave iz

OZZ  z istim datumom ne sme priti.

 Celoten dopis si lahko prebrete TU.

* * *


< SEJA VLADE