08.06.2022 Starost: 1 let

IZTEK RAZPISA ZA JAVNA NAJEMNA STANOVANJA IZ NAČRTA ZA OKREVANJE IN ODPORNOST

Ljubljana, 8. 6. 2022 – Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo obvestilo o izteku razpisa za javna najemna stanovanja. Rok za prijave na razpis za javna najemna stanovanja iz Načrta za okrevanje in odpornost se je iztekel konec meseca maja. Na razpis je 27 deležnikov skupno posredovalo 44 vlog za sofinanciranje projektov.


Popolne vloge bodo razvrščene na podlagi meril za razvrščanje vlog, do porabe sredstev za investicijo. Skupna višina nepovratnih sredstev Sklada za okrevanje in odpornost je 60 milijonov evrov. Projekti se bodo sofinancirali v višini 50 % upravičenih stroškov projekta. V primeru, da bo višina upravičenih stroškov po popolnih vlogah nižja od razpisanih sredstev, lahko MOP predlaga povišanje odstotka sofinanciranja do porabe sredstev javnega razpisa.

 

Sklepi o izboru projektov bodo predvidoma izdani do 30. junija, nato bo sledilo sklepanje pogodb o sofinanciranju z izbranimi prijavitelji.

 

Več informacij je na voljo TU.

* * *


< OBČINA LJUBNO OB SAVINJI ZMAGOVALKA 2. NACIONALNEGA IZBORA ZA NAJUSPEŠNEJŠO PODEŽELSKO SKUPNOST