06.08.2019 Starost: 3 let

IZRAČUN VREDNOSTI NEPREMIČNIN V SKLADU Z ZMVN–1 IN SPREMEMBE PODATKOV V EVIDENCAH GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE

Ljubljana, 6. 8. 2019 - Geodetska uprava RS je v seznanitev poslala dopis, v katerem uporabnike seznanja z novostmi v poslovanju (pridobivanju in uporabi podatkov iz evidenc, ki jih vodi Geodetska uprava) in pozivajo, da se na spremembe pravočasno pripravite z morebitnimi prilagoditvami lastnih predpisov in programskih orodij za vodenje in obdelavo podatkov.


Konec leta 2017 je bil sprejet Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin – ZMVN-1 (Uradni list RS, št. 77/17). Zakon ureja pravila, postopke in merila za množično ocenjevanje vrednosti nepremičnin v Republiki Sloveniji (množično vrednotenje). Zakon med drugim definira več evidenc, ki so pomembne za množično vrednotenja (evidenco trga nepremičnin, evidenco modelov vrednotenja in novo evidenco - evidenco vrednotenja).

V letu 2019 je bil sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin - ZMVN-1A (Uradni list RS, št. 33/19), ki je med drugim tudi spremenil nekatere roke izvajanja zakona - vzpostavitev evidence vrednotenja je prestavljena iz 1. avgusta 2019 na 1. april 2020.

Državni zbor je v letu 2018 sprejel tudi Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN-A (Uradni list RS, št. 7/18), z namenom, da se zagotovijo bolj kakovostni in popolni podatki v posameznih javnih evidencah, ki jih določa ZEN (zemljiški kataster, kataster stavb in register nepremičnin) zaradi zagotavljanja izvajanja množičnega vrednotenja nepremičnin. Posledično je bila zaradi časovnih sprememb, ki jih je določil ZMVN-1A, sprejete še novela ZEN-B (Uradni list RS, št. 33/19), ki prestavlja rok uporabo spremenjenega načina vodenja dejanske rabe zemljišč iz 1.junija 2019 na 1. april 2020.

Vse navedene spremembe predpisov prinašajo posamezne spremembe v načinu vodenja podatkov in postopkov evidentiranja nepremičnin in tudi način vodenja podatkov o posplošenih vrednostih nepremičnin v novi evidenci vrednotenja.

Oktobra 2019 se bodo začeli izvajati postopki povezani s poskusnim izračunom vrednosti nepremičnin v skladu z ZMVN–1, ki bodo trajali do 1. aprila 2020, ko bodo vsi lastniki in solastniki nepremičnin na dom prejeli potrdila o posplošenih vrednostih nepremičnin, izračunanih na podlagi novih modelov vrednotenja nepremičnin iz nove evidence vrednotenja.

DOPIS V CELOTI SI LAHKO OGLEDATE TU.


< STALIŠČE K PREDLOGU ZAKONA O POKRAJINAH (ZPoK)