10.11.2020 Starost: 1 let

IZID JAVNEGA RAZPISA ZA SOFINANCIRANJE GRADNJE ODPRTIH ŠIROKOPASOVNIH OMREŽIJ NASLEDNJE GENERACIJE "GOŠO4"

Ljubljana, 10. 11. 2020 - Ministrstvo za javno upravo je objavilo informacijo o vlogah na Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije "GOŠO 4". V okviru javnega razpisa bo sofinancirana gradnja odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije v višini 7.608.998,00 evrov, kar bo 6.550 gospodinjstvom, ki so bele lise, omogočalo elektronske komunikacijske storitve s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s. Rok za zaključek gradnje je do konca septembra 2023.


Vloge na posamezne sklope sta v razpisanem roku predložila dva prijavitelja, in sicer podjetje GVO d.o.o. in RUNETEC d.o.o.

Vloge so bile oddane za naslednje sklope:

  • sklop št. 1: Jesenice - za občine Bohinj, Gorje, Jesenice, Kranjska Gora, Radovljica,
  • sklop št. 3: Ajdovščina - za občine Ajdovščina, Divača, Hrpelje-Kozina, Sežana, Vipava
  • sklop št. 11: Celje - za občine Braslovče, Celje, Dobrna, Polzela, Prebold, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Tabor, Velenje, Vojnik, Vransko, Zreče, Žalec,
  • sklop št. 12: Šmarje pri Jelšah - za občine Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje pri Jelšah,
  • sklop št. 13: Laško - za občine Dobje, Laško, Štore.

Za sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij naslednje generacije v občinah iz sklopa št. 3 je bil izbran GVO d.o.o., Cigaletova 10, 1000 Ljubljana, za sofinanciranje gradnje v občinah iz sklopov št. 1, 11, 12 in 13 pa je bil izbran RUNETEC d.o.o., Partizanska cesta 109, 6210 Sežana.

* * *

 


< EVROPSKA SREDSTVA ZA OBVLADOVANJE BOLEZNI COVID-19