19.09.2008 Starost: 15 let
Kategorija: Novice

IZDANI ODLOČBI O DODELITVI SREDSTEV ZA DVA PROJEKTA S PODROČJA OKOLJA

Ljubljana, 19. 9. 2008 - Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je ta teden izdala odločbi o dodelitvi sredstev za dva projekta s področja okolja. Eden projekt – v skupni vrednosti dobrih 18 milijonov evrov - se nanaša na področje urejanja odpadnih voda, in sicer v porečju reke Krke. Drugi projekt, vreden dobrih 8,1 milijona evrov, pa se nanaša na oskrbo prebivalstva s pitno vodo v Slovenski Bistrici. Oba projekta sta vključena v Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 (OP ROPI) in bosta sofinancirana iz Kohezijskega sklada.


 

V okviru projekta urejanja odpadnih voda v porečju reke Krke bo zagotovljena izboljšava kanalizacijskega sistema, nadgrajena pa bo tudi centralna čistilna naprava v Novem mestu. Celoten projekt je vreden dobrih 18 milijonov evrov, od tega bo 8,8 milijona evrov sofinanciran iz Kohezijskega sklada, preostali znesek v višini dobrih 9,2 milijona evrov pa bo financiran iz državnega in občinskega proračuna.

 

Splošni cilj projekta je izboljšati in optimizirati delovanje kanalizacijskega sistema ter odvajati in očistiti največji delež onesnažene vode na nadgrajeni čistilni napravi Novo mesto. Najpomembnejši del projekta je gradnja centralne čistilne naprave, za katero je potrebno ustrezno prilagoditi in izvesti izboljšave kanalizacijskega sistema ter na ta način zagotoviti učinkovito in čim bolj optimalno delovanje celotnega sistema.

 

Projekt oskrbe prebivalstva s pitno vodo v Slovenski Bistrici, katerega skupna vrednost je ocenjena na 8,1 milijona evrov, bo iz Kohezijskega sklada sofinanciran v višini dobrih 4,4 milijona evrov, preostalih 3,7 milijona evrov pa bo zagotovljenih iz občinskega in državnega proračuna.

 

V okviru omenjenega projekta bodo zgrajeni trije vodohrani (v naseljih čŒrnec, Velenik in Bojtina) in dva cevovoda v skupni dolžini dobrih 26 kilometrov. Na ta način bo zagotovljena ustrezna in varna oskrba tamkajšnjega prebivalstva s pitno vodo. V okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, ki je podlaga za črpanje zlasti iz Kohezijskega sklada, si je Slovenija izpogajala 1,6 milijarde evrov za posodobitev ali novogradnjo infrastrukture s področja okolja in prometa.

 

Od potrditve operativnega programa avgusta lani je bilo doslej skupaj izdanih 10 odločb, in sicer 9 za projekte s področja okolja ter ena za projekt s področja prometa, in sicer za izgradnjo avtocestnega odseka Beltinci – Lendava. Za slednjega je odločbo izdala Evropska komisija, saj gre za t.i. velik projekt, medtem ko je za vse preostale projekte odločbe izdala Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko kot organ upravljanja.

 

V programskem obdobju 2007-2013 Evropska komisija namreč potrjuje le tiste projekte, ki so sofinancirani iz Kohezijskega sklada ali Evropskega sklada za regionalni razvoj, katerih skupna vrednost presega 25 milijonov evrov na področju okolja ter 50 milijonov evrov na področju prometa. Projekte pod omenjenima vrednostma pa potrjujejo države članice.

 

* * *


< DANES V LITIJI PREDSTAVITEV O EKOREMEDIACIJAH