14.12.2010 Starost: 9 let
Kategorija: Novice

IZDAJANJE ODLOČB ZA ZNIŽANO PLAČILO STARŠEV ZA PROGRAM VRTCA

Ljubljana, 14.12.2010 - Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, ki je pristojno za tolmačenje Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, sporoča, da občine odločbe za znižano plačilo izdajajo na isti način kot do sedaj, to je za celotno leto 2011.


 

ZUPJS v četrtek odstavku 56. člena določa, da se odločbe izdajajo do začetka uporabe zakona le v tistih primerih, ko oseba po začetku uporabe ZUPJS ne bi bila več upravičena do pravice javnih sredstev (npr. dijaki, mlajši od 18 let do štipendije in otroci, starejši od 18 let do otroškega dodatka).


< USKLAJEVALNI SESTANEK GLEDE NOVEGA PREDLOGA NOVELE ZAKONA O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH