11.07.2022 Starost: 330 dni

INTERVENTNI ZAKON NA PODROČJU ZDRAVSTVA MED DRUGIM PRINAŠA DODATEK ZA POVEČAN OBSEG DELA NA PRIMARNEM NIVOJU

Ljubljana, 11. 7.2022 - Vlada je na petkovi seji pripravila predlog zakona o interventnih ukrepih v zdravstvu za obravnavo v DZ po nujnem postopku. V skladu s predlogom zakona o ukrepih za zagotovitev stabilnega delovanja zdravstvenega sistema bi spremenili sestavo svetov zdravstvenih zavodov na sekundarni in terciarni ravni, kjer je ustanoviteljica država. Urad za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu pa bo omogočil jasen pregled na mesečni ravni.


Ker želi vlada zagotoviti stabilno delovanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni in večjo dostopnost do zdravstvenih storitev, predlog za poklice v zdravstveni dejavnosti določa dodatek za povečan obseg dela za posebne obremenitve in dodatek za posebne pogoje dela na območjih občin z nižjo razvitostjo.

Želja vlade je, da zakon začne veljati s 1. septembrom. Čim hitreje želijo izboljšati dostopnost in skrajšati čakalne dobe. V skladu s predlogom bodo vse sile usmerili v primarno zdravstvo.

Finančni učinek predloga je ocenjen na dobrih 200 milijonov evrov.

Tako naj bi od 1. septembra letos do 31. decembra 2023 ob upoštevanju vključenih varovalk sproti plačevali vse opravljene storitve znotraj javne mreže. Šele po nekaj mesecih bodo lahko po opravljenih analizah v sistem vstopili čisti zasebniki, a pod pogojem, da bodo čakalne vrste še vedno dolge.

V skladu s predlogom zakona se pristojnost za opravljanje upravnega in sistemskega nadzora v zdravstvu ter inšpekcijskega nadzora na področju čakalnih seznamov oziroma čakalnih dob prenaša na urad za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu.

Po predlogu je ustanovitelj javnega zdravstvenega zavoda bolj natančno opredeljen. Natančneje pa določa tudi sestavo in pristojnosti svetov tistih zavodov, katerih ustanovitelj je država.

Predlog na novo opredeljuje postopek dogovarjanja o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, za koncesije, ki se iztečejo v obdobju veljavnosti predlaganega zakona, pa se predvideva podaljšanje za dve leti.

Osebni zdravnik lahko po predlogu določena pooblastila prenese na diplomirano medicinsko sestro, pooblastila za izdajo listin o administrativno-finančnih pravicah bolnikov, denimo o nenujnih reševalnih prevozih, pa na zdravstvenega administrativnega sodelavca.

Ker želi vlada zagotoviti stabilno delovanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni in večjo dostopnost do zdravstvenih storitev, predlog za poklice v zdravstveni dejavnosti določa dodatek za povečan obseg dela za posebne obremenitve in dodatek za posebne pogoje dela na območjih občin z nižjo razvitostjo.


< ČLANI PREDSEDSTVA ZOS Z MINISTRICO STOJMENOVO DUH O IZZIVIH NA PODROČJU DIGITALIZACIJE