10.07.2008 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

INFORMATIVNI DAN O ČEZMEJNEM SODELOVANJU MED SLOVENIJO IN ITALIJO "BOGATSTVO IZKUŠENJ"

Ljubljana, 10. 7. 2008 - Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko v sodelovanju z Triglavskim narodnim parkom, Univerzo na Primorskem in BSC Regionalno razvojno agencijo Gorenjske organizira 4. informativni dan "Bogatstvo izkušenj", kjer bodo predstavili izkušnje čezmejnega sodelovanja slovenskih partnerjev, ki so bili vključeni v izvajanje projektov sofinaciranih iz naslova Programa pobude Skupnosti INTERREG IIIA Slovenija - Italija 2000 - 2006 ali drugih evropskih programov.


Osrednja tema informativnega dneva bo namenjena Strateškim projektom. Udeležencem bo na splošno predstavljeno čezmejno sodelovanje v Ĺ tanjleu in natančno predstavljen finančni vidik izvajanja projektov v Kopru in načela vodilnega partnerja v Kobaridu. Prav tako pa bodo seznanjeni z novostmi glede izvajanja projektov v obdobju 2007 - 2013.

 

Predvidoma v septembru 2008 pa bodo organizirani še trije informativni dnevi, kjer bodo predstavljeni izvedeni projekti in aktualne osrednje teme.

 

* * *


< DRUGA GENERACIJA JAVNIH RAZPISOV IZ PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA RS 2007 - 2013