30.08.2019 Starost: 4 let

INFORMATIVNA SREČANJA O PROJEKTU MNOŽIČNEGA VREDNOTENJA NEPREMIČNIN

Ljubljana, 30. 8. 2019 – V Sloveniji bo 1. 4. 2020 objavljeno novo množično vrednotenje nepremičnin v skladu z Zakonom o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1). Od letošnjega oktobra bo potekala javna predstavitev predlogov modelov vrednotenja ter vrsta drugih aktivnosti v sklopu tega zelo pomembnega projekta. Prve aktivnosti bodo potekale že prihodnji teden, ko bodo predstavniki Geodetske uprave RS na informativnih srečanjih, namenjenih predvsem predstavnikom občin, razložili potek procesa razprave o modelih vrednotenja. Javna razprava o modelih vrednotenja bo namreč potekala po vseh slovenskih občinah, kjer bodo lahko prebivalke in prebivalci pregledali modele in predlagali morebitne spremembe.


Množično vrednotenje se v Sloveniji izvaja že od leta 2006, posplošene vrednosti pa so vsem nepremičninam v nepremičninskih evidencah določene že od konca leta 2011. V ta namen se v Sloveniji že od leta 2007 spremlja dogajanje na trgu nepremičnin, kar predstavlja osnovo za izdelavo modelov vrednotenja. Preverjanje in posodabljanje modelov vrednotenja je stalna naloga sistema, saj je cilj množičnega vrednotenja slediti dinamiki trga nepremičnin.

Strokovni deležniki so izpopolnili evidence podatkov, hkrati pa tudi prilagodili modele vrednotenja na podlagi razprave, ki je potekala dalj časa.


S tem projektom želi država za vsako zemljišče in vsak objekt določiti posplošeno vrednost, ki se bo kar najbolj približala dejanski tržni vrednosti. Seveda se dejanska vrednost najbolj zanesljivo določi s prodajo na trgu, vendar se vsako leto v Sloveniji proda samo 1 % vseh stanovanjskih hiš in 3 % vseh stanovanj. Na nekaterih območjih pa sploh ne pride do prodaj nepremičnin.


Zato se za določanje posplošene vrednosti uporabljajo posebni matematični modeli, da se na celotnem območju države oceni posplošena vrednost nepremičnin. Ta postopek poteka na podlagi zelo bogatih podatkov, pri čemer Slovenija na tem področju sodi v sam evropski vrh. Kakovost našega sistema potrjujejo tudi pozitivne revizije mednarodnih inštitucij, ki nas navajajo kot primer odlične prakse. Številne države se pri pripravi svojih rešitev zgledujejo po nas. Z novim ciklom množičnega vrednotenja se kakovost sistema še dodatno izboljšuje.


V državnih digitalnih evidencah so zabeleženi številni podatki o posameznih nepremičninah ter vsi kupoprodajni posli z zemljišči in objekti, ki se zgodijo v državi. Kombinacija teh podatkov nam omogoča, da se z množičnim vrednotenjem nepremičnin dokaj natančno približamo dejanski tržni vrednosti.


Kakovostni in transparentni podatki so bistveni za številne vidike sodobnega življenja in za učinkovito vodenje skupnosti. Projekt množičnega vrednotenja nepremičnin je pomemben predvsem za zagotavljanje pravne varnosti prebivalcev, ki so lastniki nepremičnin ali jih nameravajo kupiti. Kakovostni in transparentni podatki o vrednosti nepremičnin bodo pomembni za pravično in učinkovito vodenje upravnih in sodnih postopkov, saj bomo tako prebivalcem zagotovili hitro in transparentno reševanje njihovih primerov.


Informativne predstavitve bodo potekale v Celju, Kopru, Novi Gorici, Murski Soboti, Sevnici, Novem mestu, Ptuju, Velenju Slovenj Gradcu, Litiji, Kranju, Mariboru in Ljubljani po naslednjem razporedu:

  • ponedeljek, 2. 9. 2019, od 9.00 do 14.00 (Območna geodetska uprava (OGU) Celje, Narodni dom, Trg celjskih knezov 9, Celje; OGU Koper, Pretorska palača, Titov trg 3, Koper; OGU Nova Gorica, Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica;
  • torek, 3. 9. 2019, od 9.00 do 14.00 (OGU Murska Sobota, Mestna občina Murska sobota (velika sejna dvorana), Kardoševa 2, Murska Sobota; OGU Sevnica, Kulturna dvorana Sevnica, Kvedrova cesta 25, Sevnica; OGU Novo Mesto, Mestna občina Novo Mesto, Rotovž, Glavni trg 7, Novo Mesto);
  • sreda, 4. 9. 2019, od 9.00 do 14.00 (OGU Ptuj, Dominikanski samostan, Muzejski trg 1, Ptuj; OGU Velenje, Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje; OGU Slovenj Gradec, MKC SG (spodnja dvorana), Ozare 18, Slovenj Gradec);
  • četrtek, 5. 9. 2019, od 9.00 do 14.00 (OGU Ljubljana, Občina Litija, Jerebova ulica 14, Litija; OGU Kranj, Mestna občina Kranj (dvorana 15), Slovenski trg 1, Kranj; OGU Maribor, Razstavišče MO Maribor, Grajska ulica 7, Maribor);
  • petek, 6. 9. 2019, od 9.00 do 13.00 (OGU Ljubljana, Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, Ljubljana).

Odgovorni nosilci projekta bodo na voljo tudi za izjave za medije okrog 12. ure na vsakem posameznem dogodku.

* * *

 


< SREČANJE PREDSEDNIKOV ZDRUŽENJ OBČIN Z MINISTROM MEDVEDOM