07.12.2017 Starost: 5 let

INFORMACIJSKA PODPORA LOKALNIM VOLITVAM V LETU 2018

Ljubljana, 7. 12. 2017 - Ministrstvo za javno upravo nam je poslalo obvestilo o informacijski podpori lokalnim volitvam 2018.


Strokovne službe Ministrstva za javno upravo so pričele z aktivnostmi za ponovno vzpostavitev informacijske podpore lokalnim volitvam. Zaradi vsebinske in tehnološke posodobitve obstoječega informacijskega sistema na ministrstvu trenutno pripravljajo specifikacije za javno naročilo s pogajanji, ki vključuje tudi izvedbo usposabljanj. O vseh nadaljnjih aktivnostih bo ministrstvo občine redno obveščalo.

* * *


< JAVNI RAZPIS - PODPORNO OKOLJE ZA DELOVANJE NA PODROČJU KULTURE