16.11.2020 Starost: 2 let

INFORMACIJE V ZVEZI S PRISTOPOM CLLD V PROGRAMSKEM OBDOBJU 2021-2027

Ljubljana, 16.11.2020 - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, nam je posredovalo informacije v zvezi s pristopom CLLD v naslednjem programskem obdobju.


Na MKGP so s strani deležnkov, ki so na terenu neposredno ali posredno vključeni v izvajanje CLLD/LEADER, prejeli pobude za oblikovanje pristopa CLLD v naslednjem programskem obdovju 2021-2027.

 

Ključne pobude v celoti  objavljamo TU.


< ZOS KLJUČNI AKTER PRI DVIGU POVPREČNINE NA 628,2 EURA IN ZAGOTOVITVI 6% ZA SOFINANCIRANJE OBČINSKIH INVESTICIJ