16.09.2015 Starost: 7 let

INFORMACIJA MNZ O PRIPRAVAH NA MOREBITEN PRIHOD VEČJEGA ŠTEVILA MIGRANTOV V SLOVENIJO

Ljubljana, 16. 9. 2015 - S strani Ministrstva za notranje zadeve smo prejeli dopis, v katerem prosijo občine, da skladno s vojimi možnostmi posredujejo informacije o možnih prostih namestitvenih kapacitetah, možnosti organiziranja prehrane, prevozov oziroma drugih potrebnih logističnih kapacitet za namestitev večjega števila oseb. Kapacitev za namestitev in oskrbo, ki so bile zbrane s strani različnih ponudnikov (tudi nekaterih občin) ni dovolj za predviden masovni prihod migrantov na območje Republike Slovenije.


Vlada RS je na 52. redni seji, dne 10. 9. 2015, sprejela poročilo o dosedanjem delu in aktivnostih Ministrstva za notranje zadeve in drugih državnih organov v zvezi s pripravami na morebiten prihod večjega števila migrantov na območje Republike Slovenije. 14.9.2015 je na MNZ potekal sestanek širše operativne skupine, ki se aktivno vključuje v priprave in v kateri sodelujejo tudi nekateri predstavniki občin, ki so predvidene za postavitev sprejemnih ali namestitvenih centrov. Eden izmed sklepov tega sestanka je bil, da se vse občine seznani z aktualnimi informacijami in pozove k nadaljnjemu sodelovanju. Trenutne razmere v regiji in nedavni ukrepi sosednjih držav lahko zelo v kratkem povzročijo množični prihod migrantov tudi na ozemlje RS.

V dopisu MNZ povzema dosedanje aktivnosti, vključno z določitvijo območij, ki so trenutno predvidena kot lokacije za sprejemne centre in lokacije za namestitvene centre. Seznam teh kapacitet se dnevno dopolnjuje. Ta informacija je zelo pomembna za vse občine, saj so do sedaj zbrane možnosti namestitvenih kapacitet umeščene na območja različnih občin v RS, kar pomeni, da bodo v primeru večega prihoda migrantov, številne občine soočene z migrantsko problematiko. Zato je nujno, da so občine ažumo obveščene o aktivnostih na tem področju.

Vse občine so bile že v mesecu avgustu pozvane, da preverijo možnosti namestitvenih kapacitet (za 50 oseb in več) za potrebe prosilcev za mednarodno zaščito v skladu s kontingentnim načrtom. V zadnjem času se je migrantska situacija precej spremenila in predvideva se, da bi lahko v RS poleg prosilcev za mednarodno zaščito prišlo večje število migrantov, katerim RS ni ciljna država, temveč Ie tranzitna država do želenega cilja. Kljub temu je terba te osebe začasno namestiti in jim nuditi osnovno oskrbo.

Kapacitet za namestitev in oskrbo ni dovolj za predviden masovni prihod, zato na minstrstvu pozivajo vse občine v in združenja občin, da v sodelovanju z MJU - Sluzbo za lokalno samoupravo in v skladu svojimi zmožnostmi posredujejo možne proste namestitvene kapacitete, možnosti organiziranja prehrane, prevozov oziroma drugih potrebnih logističnih kapacitet za namestitev večjega števila oseb.

MNZ poziva, da v najkrajšem možnem času oziroma najkasneje do srede 16. 9. 2015 do 12.00 ure posredujete seznam vseh razpoložljivih nastanitvenih kapacitet ter vse razpoložljive možnosti glede aktiviranja sredstev za potrebe logistike na elektronska naslova: bojan.bucinel(at)gov.si in irena.utrosa(at)gov.si.

Za vse nadaljnje informacije se obrnite na gospo Irena Utrosa na prej navedeni elektronski naslov ali na telefonski številki 01/4285153 ali 051/628 307.

Celoten dopis je dostopen TU.

* * *


< PREDSTAVITEV ZAKONA O DIMNIKARSKIH STORITVAH-ODPADLA