12.07.2017 Starost: 5 let

GRADIVO S POSVETA NUSZ- 11.7.2017

Ljubljana, 12.7.2017 - Združenje občin Slovenije in Združenje mestnih občin Slovenije smo v sodelovanju z Ministrstvom za finance, Ministrstvom za okolje in prostor in Ministrstvom za javno upravo izvedli posvet na temo NUSZ, poseben poudarek je bil dan potrebnim aktivnostim za izvedbo NUSZ v prihodnjih letih. Poseben poziv je namenjen 109 občinam, katerih odloki so potencialno nezakoniti.


V nadaljevanju z dovoljenjem predavateljev objavljamo gradivo, ki je bilo uporabljeno na posvetu. 

Zakonske podlage za pripravo občinskih odlokov,  mag. Tina HUMAR (MF)

Naknadni nadzor zakonitosti nad odloki o NUSZInitiates file download, Lidija BALANTIČ (MOP)

NUSZ z vidika odločb ustavnega sodišča, Marinka KONEČNIK KUNST, (ZUM d.o.o.)

Priprava novega odloka o NUSZ kot pot k urejeni odmeri, Leon KOBETIČ, (Lokus d.o.o.)

 Izvajanje odmere NUSZ in pritožbeni postopki v letu 2017 ter potrebni ukrepi občin in FURS za kakovostno izvedbo odmere NUSZ v letih 2018 in 2019, mag. Sonja URANKAR (MF)

Izboljšanje prostorskih podatkov za dosego boljšega upravljanja s prostorom in za izvedbo NUSZ vrednotenja nepremičnin 2017/2018, mag. Edvard MIVŠEK (Geodetski inštitut RS), Barbara RADOVAN (MOP)

KALIOPA d.o.o.  – mag. Slavko GERČER

REALIS d.o.o., PISO Ana LENARČIČ

DIGI DATA d.o.o.Matjaž GRILC

 


< POSVET NUSZ: POZIV OBČINAM K ZAGOTOVITVI USTREZNIH PRAVNIH PODLAG ZA NUSZ