03.09.2010 Starost: 13 let
Kategorija: Novice

GEODETSKA UPRAVA SLOVENIJE V SEPTEMBRU PRIPRAVLJA TRI IZOBRAŽEVANJA S PODROČJA MNOŽIČNEGA VREDNOTENJA NEPREMIČNIN

Ljubljana, 3. 9. 2010 - Danes smo s strani Geodetskega inštituta Slovenije prejeli obvestilo o dokončnih datumih, času in lokaciji prevzema materialov za razgrnitev modelov vrednotenja nepremičnin na krajevno običajen način (prvi odstavek 10. člena Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin, Ur.l. št. 50/2006), ter kratkega izobraževanja z razporedom občin po posameznih lokacijah.Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin določa, da se vse lastnike nepremičnin seznani z modeli vrednotenja nepremičnin, ki so bili uporabljeni pri poskusnem izračunu vrednosti nepremičnin. Seznanitev se v skladu z določili zakona izvede tako, da se modeli množičnega vrednotenja za 45 dni javno razgrnejo po občinah na krajevno običajen način.

 

Gradivo za razgrnitev je pripravila Geodetska uprava RS in ga bodo občine lahko prevzele na izobraževanju.

 

Vse informacije o terminih izobraževanj in oblikovanih skupinah najdete TU.

 

* * *


< V JAVNO OBRAVNAVO DAN PREDLOG NOVELE ZAKONA O ZEMLJIŠČIH