14.10.2019 Starost: 3 let

FUNDACIJA ZA ŠPORT OBJAVILA DVA JAVNA RAZPISA

Ljubljana, 14.10.2019 - Fundacija za šport je 11. 10. 2019 v Uradnem listu RS objavila dva javna razpisa


  1. Javni razpis za sofinanciranje športnih programov, razvojne dejavnosti v športu, športnih prireditev in promocije športa ter družbene in okoljske odgovornosti v športu v letu 2020

Okvirna višina sredstev je 6.375.000 EUR, in sicer se za posamezna področja razpiše:

·         4.820.350 EUR za področje športnih programov,

·         971.550 EUR za področje razvojne dejavnosti v športu,

·         510.000 EUR za področje športnih prireditev in promocije športa,

·         73.100 EUR za področje družbene in okoljske odgovornosti v športu.

 Javni razpis za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v letih 2020, 2021 in 2022

Okvirna višina sredstev je 2.125.000 EUR, in sicer za posamezno leto razpiše:

  • 1.635.000 EUR v letu 2020;
  • 245.000 EUR v letu 2021;
  • 245.000 EUR v letu 2022.

 Več informacij o razpisih, vključno z eObrazci za prijavo programov na razpis, je dostopnih na spletni strani Fundacije za šport.


< PREGLEDNIK DOGODKOV IN IZOBRAŽEVANJ V TEDNU OD 14.10.2019 do 18.10.2019