21.09.2020 Starost: 2 let

FUNDACIJA ZA ŠPORT BO V LETU 2021 ZA ŠPORT NAMENILA 12 ODSTOTKOV VEČ SREDSTEV

Ljubljana, 21. 9. 2020 - Svet Fundacije za šport je na seji prejšnji teden sprejel Finančni načrt za leto 2021. Fundacija bo z javnima razpisoma za leto 2021 razdelila sredstva v skupni višini 9,5 milijona evrov, kar je 12 odstotkov več od razpisa za letošnje koledarsko leto.


Od razpisanih sredstev bo 2.375.000 evrov namenjenih za sofinanciranje programov športnih objektov ter površin za šport v naravi in sicer v triletnem obdobju (2021-2023). Za sofinanciranje športnih programov, razvojne dejavnosti v športu, športnih prireditev in promocije športa ter družbene in okoljske odgovornosti v športu bo fundacija v letu 2021 namenila 7.125.000 eur.

Športne organizacije se v letošnjem letu zaradi izrednih razmer, povezanih s pandemijo koronavirusa, soočajo z izjemnimi težavami pri izvajanju sofinanciranih programov. Še posebej je to izrazito pri programih tekmovalnega športa. Zato je Svet Fundacije za šport na prejšnji seji, z namenom blažitve posledic omenjenega izrednega stanja, sprejel sklep, da se rok za izvedbo s pogodbami določenih obveznosti, sklenjenih za leto 2020, zamakne v prvo polovico leta 2021 in sicer do 30. junija 2021.

O vseh nadaljnjih aktivnostih bo Združenje občin Slovenije občine članice sproti obveščalo.

                                                              * * *


< 92. DOPISNA SEJA VLADE RS