06.02.2014 Starost: 6 let

FINANCIRANJE OKOLJEVARSTVENIH IN INFRASTRUKTURNIH PROJEKTOV OBČIN S STRANI

SID banka omogoča financiranje okoljevarstvenih in infrastrukturnih projektov občin.


Glavne značilnosti:

- financira se posamezne projekte,

- občina lahko prijavi več projektov,

- velikost posameznega projekta mora biti v razponu od 250.000 EUR do 25 milijonov EUR,

- projekt lahko pokrije največ 80% stroškov projekta,

- banka financira tudi projekte, ki so se že končali (konec največ 4 mesece pred oddajo vloge)

- črpanje kredita je v skladu z dinamiko opravljenih del na projektu,

- občina vloži vlogo (dva formularja), ki sta objavljena na spletni strani SID banke. Priloga k vlogi je predhodno soglasje MF za zadolžitev.

- razpis je odprt do 30.6.2014 (možno je, da ga bodo podaljšali),

- ugodna obrestna mera (konkretna obrestna mera odvisna od občine in projekta),

- ročnost kredita v odvisnosti od narave projekta, največ 20 let,

- zavarovanje z menicami.

 Več je zapisano na spletni strani Opens external link in new windowFinanciranje infrastrukturnih in okoljevarstvenih projektov občin.


< NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 20. DO 24. JANUARJA 2014