28.04.2020 Starost: 3 let

FINANCIRANJE DODATKA NA PODLAGI 71. ČLENA ZIUZEOP – POJASNILO

Ljubljana, 28.4.2020 - Vlada Republike Slovenije je na seji, dne 22. 4. 2020, upoštevaje šesti odstavek 71.člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP – Uradni list RS, št. 49/20), določila obseg sredstev za financiranje dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije (v nadaljevanju: dodatek COVID-19), razdelitev sredstev na neposredne uporabnike proračuna ter kriterije za razdelitev sredstev posrednim uporabnikom proračuna.


Gre za dodatek v višini do največ 100 odstotkov urne postavke osnovne plače zaposlenega, ki je zaradi obvladovanja epidemije COVID-19 nadpovprečno izpostavljen tveganju za svoje zdravje oziroma prekomerno obremenjen pri svojem delu.

Dopis, ki so ga poslali z Minisatrstva za javno upravo, si lahko ogledate TU.


< DODATEN ROK ZA ODDAJO VLOG NA JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ENERGETSKE PRENOVE STAVB V LASTI IN RABI OBČIN V LETIH 2020, 2021 IN 2022 (JOB_2020)