10.09.2020 Starost: 2 let

EVROPSKI ODBOR ZA VARSTVO PODATKOV SPREJEL NOVE SMERNICE

Ljubljana, 10. 9. 2020 - Informacijski pooblaščenec je na svojih spletnih straneh objavil obvestilo, da je Evropski odbor za varstvo podatkov sprejel Smernice o konceptih upravljavca in obdelovalca v Splošni uredbi o varstvu podatkov ter Smernice glede ciljanja v okviru spletnih družbenih medijev.


Nove Smernice o konceptih upravljavca in obdelovalca v Splošni uredbi o varstvu podatkov pojasnjujejo  koncepte upravljavca, obdelovalca in skupnih upravljavcev ter nizajo konkretne primere iz prakse. Smernice bodo predmet javnega posvetovanja in so dostopne TU.

Smernice o ciljanju na uporabnike družbenih medijev pa pojasnjujejo vloge in odgovornosti ponudnikov družbenih medijev in oglaševalcev pri ciljanju na posameznike. Izpostavljena so tveganja za pravice posameznikov, ključne zahteve glede varstva podatkov, kot so zakonitost in preglednost ter ocena učinka v zvezi z varstvom podatkov. Poleg tega se smernice osredotočajo na različne mehanizme ciljanja, obdelavo posebnih vrst podatkov in obveznost skupnih upravljavcev, da vzpostavijo ustrezen dogovor v skladu s členom 26 Splošne uredbe o varstvu podatkov. Tudi te smernice, ki so dostopne TU, bodo predložene v javno posvetovanje.

* * *< OSNUTEK DOLGOROČNE PODNEBNE STRATEGIJE - ROK 29. 9. 2020