11.07.2014 Starost: 8 let

EVROPSKA SREDSTVA ZA RAZVOJ ŠIROKOPASOVNE INFRASTRUKTURE

Bruselj, 10. 7. 2014 - Evropska komisija je začela izvajati pobudo Povezane skupnosti, ki združuje več tipov podpore za razvoj širokopasovne internetne infrastrukture na regionalni in lokalni ravni. Pobuda je namenjena manjšim in večjim mestom, lokalnim partnerstvom za širokopasovna omrežja in operaterjem.


Rok za predložitev predlogov je 15. oktober. Najboljše zamisli bodo od prejele žig kakovosti in imele dostop do temeljitejše podpore.

 

Prijaviteljem je na voljo več tipov podpore - med drugi podpora Evropske investicije banke (EIB) v obliki prilagojenega financiranja, tehnična pomoč Svetovne banke pri razvoju poslovnih modelov ter dostop do evropskih strukturnih in investicijskih skladov, kjer je do leta 2020 skupaj na voljo 453 milijard evrov.

 

"Prvič v zgodovini so dostop do informacijsko-komunikacijskih tehnologij, njihova kakovost in uporaba, vključno z naložbami v širokopasovno infrastrukturo, ena od najpomembnejših prioritet za ta nepovratna sredstva," so zapisali v Bruslju.

 

Pobuda Povezane skupnosti je del evropske digitalne agende. Cilj slednje je, da bi imela do leta 2020 vsa evropska gospodinjstva dostop do širokopasovne povezave s hitrostjo 30 megabitov na sekundo, 50 odstotkov gospodinjstev pa bi bilo naročenih na internetne povezave s hitrostjo vsaj 100 megabitov na sekundo.

 

Naložbe v širokopasovna omrežja v osemindvajseterici so po navedbah komisije sicer še vedno prenizke. Po najnovejših podatkih ima 64 odstotkov evropskih gospodinjstev na voljo internetno povezavo s hitrostjo 30 megabitov na sekundo, le tri odstotke pa s hitrostjo 100 megabitov na sekundo.

 

Razvoj hitre širokopasovne infrastrukture je počasen, zlasti na primestnih območjih in podeželju ter v gospodarsko zapostavljenih območjih. Samo 18 odstotkov evropskih gospodinjstev na podeželju ima dostop do hitre širokopasovne povezave.

 

 


< 65. REDNA SEJA VLADE RS