10.11.2020 Starost: 1 let

EVROPSKA SREDSTVA ZA OBVLADOVANJE BOLEZNI COVID-19

Ljubljana, 10. 11. 2020 - Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o finančni podpori ukrepom za obvladovanje širitve COVID-19 s poudarkom na ranljivih skupinah prebivalstva. Projekt bo izvajal Nacionalni inštitut za javno zdravje. Sredstva bo v celoti prispeval Evropski socialni sklad. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 6 milijonov evrov. Za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija bo namenjenih 3,4 milijona evrov, za Zahodno Slovenijo pa 2,4 milijona evrov.


V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo izdali odločitev o finančni podpori za projekt »COVID-19 – Ukrepi na področju obvladovanja širitve COVID-19 s poudarkom na ranljivih skupinah prebivalstva«. Osnovni namen projekta je z različnimi intervencijami zagotoviti potrebna orodja za preprečitev širjenja COVID-19 in ublažiti posledice kriznih razmer na duševno zdravje prebivalstva kot tudi na izvajanje zdravstvene dejavnosti.

Nacionalni inštitut za javno zdravje bo s projektom okrepil epidemiološke službe. Zagotovil bo podporne kadre in okrepil njihovo usposobljenost, aktiviral mobilne time ter poskrbel za prostorske in delovne kapacitete. Pomembna projektna aktivnost bo tudi ozaveščanje prebivalstva o načinu preprečevanja COVID-19 in širjenja okužbe ter podpora posameznikom v karanteni in izolaciji.

V primeru odobritve cepiva proti COVID-19 se bo izvajala promocija cepljenja s poudarkom na ranljivih skupinah. Poskrbljeno bo tudi za podporo zdravstvenemu sistemu, zlasti na področju spremljanja podatkov in zunajbolnišničnih obravnav. V okviru projekta se bodo izvajala tudi predavanja za zdravnike in ostale zdravstvene delavce.

                                                              * * *

 


< NA MDDSZ O POMOČI NA DOMU V ČASU EPIDEMIJE KORONAVIRUSA COVID-19